Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
s.
273
shot) V. a. et n. schieten,
doodschieten.
Shop, 8. kraam, winkel.
Shore, 8. oever, {voorname-
lijk van de zee).
Short, adj. kort ; to he
short, of ook : in short,
kortom, om kort te gaan.
Shortly, adv. ras, spoedig,
niet lang.
Shot, 8. schot.
Shot, imp, en part, van
to shoot, schieten.
Should, imp, van Shull,
zullen.
Shoulder, s. schouder.
Shout, 8. geschreeuto.
* to Show, V. a. toonen.
Show, s. toonecl, vertooning.
Shower , s. regenvlaag ,
stortregen.
to Showi-r, V. a. et n.
laten regenen , gieten ,
regenen, stroomen; to
shower down, nederstor-
ten, doennederstroomen.
Shown, part, van to show,
toonen.
S)ix\es]L,B,angstig geschreeuw,
gil.
Shrine, s. kast ter betca-
ring van heiligdommen,
heiligdom , kapel, altaar.
Shroud, s. bedekking ,hulsel.
doodgewaad, doodkleed.
to Shudder, v. n. huiveren,
to Shun, y, a. mijden.
• to Shut, {imp. en part.
Shut) V. a. et n. sluiten;
to shut up, opsluiten,
Siam, 8. isiam ; {een land
en rijk op het oostelijke
schiereiland van Oostin-
dtc),
Sibyl, 8. Sibylle, {naam van
eene zekere beroemde pro-
fetes bij de ouden).
Sicily , 8. Sicilië,
Sick, adj. ziek.
Sickness, s. ziekte.
Sickle, 8. sikkel.
Side, s. zijde; by the side
of, nevens, partijinden
oorlog, kant; the sea-
side, de zeekant.
Sideboard, s. zijtafel.
Sidon , s, Sidon, {eene voor-
malige beroemde handel-
drijvende stad inPhenicië).
Sidonian, s. Sidoniêr,
Siege, 8. belegering.
Sight, %.gezigt, zien, aan-
blik; to come in sight of,
in de nabijheid van iets
komen, zoo dat men het
ontwaart; with in sight
of the port, in het gezigt
van de haven; to lose
sight of one, iemand uit
het gezigt verliezen.
Sign, s. teeken; to make
signs, wenken.
Signal, s. afgesproken teeken,
sein.
Signal, adj. uitstekend.
Signature , 8. onderteeke-
ning, kenmerk,kenteeken.
Silesia, s. Silezië,
Silence , s. stilzwijgen.
to Silence, v. a. tot stil-
zwijgen brengen,den mond
snoeren.
Silent, adj. stil, stom.
Silk, zijde, zijden stof.
Silk-worm, s. zijdeworm.
Sillily,adv.eenffou£/t9,(if9aa«.
Silly, adj. zwak, dwaas,
belagchelijk.
Silver, s. zilver.
Similar, adj. gelijksoortig,
dergelijk.
Simple, adj. eenvoudig,
Siu, 8. zonde.
Since, prep. sedert conj.
24