Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
s.
271
(lering der senatoren of
raadsheeren),
' to Send, v. a. {imp, en
part. seni)zenden; tosend
for one, iemand ontbie-
den, laten kalen.
Sensation, s. gewaarwor-
ding , gevoel.
Sense, s, zin, gevoel, ge-
waarwording , verstand;
he has a different sense
of the matter, de zaak
waakt op honi eenen an-
deren indruk.
Sensible, adj. gevoelig, merk-
baar, verstandig, bewust;
to make sensible, iemand
laten blijken.
Sensunl, adj. zinnelijk.
Sent, imp. en pari. van to
Send, zenden.
Sentence, s. vonnis, reg-
ter lijke uitspraak, zede-
spreuk.
Sententious, adj, volzede-
spreuken.
Sentiment, s. gevoel, ge-
waarwording, gezindheid.
Sentinel, s. schildwacht,
to Separate, v a. scheiden.
Sepulchre, s. graf.
Sequin, s. sequin, (Turksche
gouden munt, omtrent de
waarde van eenendukaat).
Serene, adj, helder, opge-
ruimd, kalm,
Spries, s. reeks.
Serious, arfj. ernstig; I a75
serious, het is mij ernst.
Seriously, adv. ernstig.
Sermon, s. leerrede.
Serpent, s slang.
Servant, s. bediende; a ser-
vant»maid, cen dienst-
meiije,
to Serve, v. a. et n, die-
nen, dienstdoen, oppas-
sen ; to serve en to
serve up , (het eten) op-
dragen; to serve the ta-
ble , de tafel bezetten
(met spijzen, wijn).
Service, s. dienst, open-
bare eerdienst; divine
service, godsdienst; ser-
vice for the dead, zielmis,
mis voor overledenen.
Servilely, adv. slaafsch.
Servitude, s, dienstbaarheid,
* to Set, v, a. et n. (imp.
en part, set) zetten, op-
stellen ; to set fire to,
aansteken, in brand ste-
ken; to set forth, voor
oogen leggen, beschrijven;
to set aside, vernietigen;
to set out, zich op weg
begeven, vertrekken, op
reis gaan; to set up, op-
zetten , oprigien; to set
before one, iemand voor-
zetten; to set up, ziek
vestigen; to set up a cry,
een geschreeuw verheffen,
to Settle, v. a. et n. neêr-
zeiten, vestigen, in orde
brengen, beslissen; to set-
tle with one, met iemand
eene schikking maken; to
settle upon one, iemand
(met kapitaal, of jaar-
lijksche rente) begiftigen.
Settled, adj.gerust.
Settlement, s. vaststelling t
vestiging, kolonie of volk-
planting.
Seventeenth, adj. zeven-
tiende.
Seventh, adj, zevende.
Several, adj. verscheiden.
Severe, adj. ernstig, streng,
scherp, hard.
Severely, adv. streng, hard.
Severity, s. gestrengheid.