Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
270
W.X.Y.Z.
to Scrape, v. a. krabben,
afkrabben.
to Scratch , v. a. krabben.
Scratching, s. krabben.
Scream, s. gil, schreeuw.
Scripture, a. schriji, de
H. Schrift, Bijbel.
to Scrutinize, y.a.naauwkeu-
rig toetsen, onderzoeken.
Scrutiny, natorsching,
onderzoek.
to Scud, V. n. wegloopen.
^cniy-^.aA].schurftig, slecht.
Scurvily , adv, hatelijk,
schandelijk.
Sea, 8. zee.
Seahorse, s. zeepaard; Nijl'
paard.
Seal, s. zegel,
to Seal, V. a. toezegelen,
zegelen.
to Search, t. a. zoeken,
navorschen, onderzoeken.
Search , s, zoeking; in
search of, om te zoeken;
in search of provisions,
om proviand te halen.
Searching, ady nav or schend.
Sea-shore, s. zeekust.
Season, a. jaargetijde,
to Season , v. a. toebereiden.
Seasonable, adj. te regter
tijd aangebragt, gepast.
Seasoning, 8. toebereiding.
Seat, 8. zetel, landgoed,
leerstoel, leerpost,
to Seat, Y. a. zetten, plaat-
sen; seated, gezeten, zit-,
tend, gelegen,
Sebastian, s. Sebastiaan,
(naam des voorlaatsten
konings van Portugal van
de oude linie in de dóde
eeuw).
Second, adj. tweede,
to Second, v. ti. ondersteu-
nen , bijstaan.
Secrecy, s. geheimhouding.
Secret, adj. geheim; in
secret, in het geheim.
Secretly, adv. in het ge-
heim, heiinelijk.
Secret, s. geheim.
Sect, s. gfjdsdienstige ge-
zindte, sekte.
Secure, adj. zeker, veilig,
vol vertrouwen,
to Secure, v. a. bereili-
gen, zich van iemands
persoon verzekeren.
Security, a. zekerheid, vei-
ligheid.
Sedition , s. oproer, muiterij.
* to See, (imp. saw, par/,
seen) v. a. zien.
Seed, 8. zaad.
* to Seek, (imp. en part.
sought) y.Qi.zoeken; to seek
for, ergens naar staan,
zoeken of dingen,
to Seem, v. n. schijnen , het
aanzien hebben.
Seeming, adj. schijnbaar.
Seen, part, van to see.
to Seeth, (imp, sod o/^seeth-
ed, part, sodden) v. a.
braden, koken.
to Seize, v. a. pakken,
aangrijpen, overvallen ;
to seize upon, zich mees-
ter maken van.
Seldom, adv. zelden.
to Select, Y. a. kiezen, uit-
kippen.
Self, 8. zelf, hoofdzakelijk
inzamenstelling, als: mv-
self, himself, one's self,
ikzelf, hijzelf, zichzelf.
to Sell, V. a. (imp. en part.
sold) verkoopen,
Soller, 8. verkooper, ver-
koopster.
Seminary, s. kweekschool.
Senate, s. senaat, (verga-