Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
s.
269
Same, adj, zelfde.
Sanction, a. bekrachtiging.
Sanctity, heiligheid.
Sanctuary, s. heiligdom.
Sand,s.2and, zandwoestijn,
Sans-souci, 8. Sans-souci,
{beroemde tuin en land-
huis van den koning van
Pruisen nabij Potsdam).
Saragossa, 8. Saragossa,
{eene voorname stad in
Arragon in Spanje).
Sarcasm, s. bijtende spot.
Satiety, s. verzadiging.
Satiiical, adj. hekelend,
bits, scherp.
Satisfaction , voldoening,
bevrediging, tevredenheid,
genoegen; to give satis-
faction, genoegen geven,
to Satisfy, v, a. voldoen,
bevredigen.
Sauce, 8. saus,
to Saunter, v.n. ledig loe-
pen, lanterfanten.
Savage, adj. wild.
Savage, s. wilde,
to Save, v. a. redden, be-
houden, sparen.
Save, adv, uitgezonderd, be-
halve; nothing save , niets
dan.
Saw, imp. van to See, zien.
Saw, 8. zaag.
• to Say, v. a. {imp, en
part, said) zeggen; he is
said to have, meji zegt,
dat hij heeft.
Scaffold, 8. schavot, itel-
laadje.
Scale, s. schub, schaal.
Scale, s. ladder, maatstaf,
schaal.
Scalp, 8, de huid over de
hersenpan,
to Scalp, V, a. scalperen,
(iemand, volgens de wij-
ze der Noord-Ameri-
kaansche wilden , een
gedeelte van de huid der
hersenpan, benevens de
haren wegneinen); a 9ca\p-
ing party, eene scalpeer-
partij, {eene strooppartij
van wilden, die uitgaan
om vijanden op ie van-
gen en te scalperen).
Scandal, s. ergernis, kwaad
spreken en lastenen van
anderen.
Scarce. Scarcely, adr.waau-
welijks.
to Scatter, v. a. verstrooi-
jen, rondstrooijen.
Scene , s. schouwplaats ,
(over het geheel, elke
plaats, waar eene daad
verrigt wordt), tooneel,
tooneel (in een tooneel-
stuk), aanblik.
Scepter, s. schepter.
Scheme, s. zamenhangende
voorstelling , ontwerp ,
plan, uitvinding.
Scholar, s. leerling, stu-
dent; geleerde.
School, 8. school.
Schoolmaster, s. schoolmees-
ter,
Science, s. wetenschap,
Scipio, 8. Scipio, (de Afri^
kaan, de oude; beroemd
Rom. veldheer, die Nieuw
Carthago in Spanje in-
nam , en op het laatst
Uannibal overwon).
to Scold, V, a. et n. uil-
schelden.
Scorn, 8. verachting,
Scotland, s. Schotland.
Scoundrel, s. schurk, slechte
kerel.
to Scour, v. a. et n. schu-
ren , vegen, snel loopen.