Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
268
W.X.Y.Z.
tp Rouse, T, a. aamporeny
aanvuren, opwekken,
to Rout, T. a. verstrooijen,
in wanorde brengen, ge-
heel verslaan.
Row, 8. rij.
Royal, adj. koninklijk.
Royalty, s. koninklijke waar-
digheid.
to Rub, V. a. et n, wrij-
ven, doordringejh, door
henen ëlaan; to rub on,
zich voorthelpen.
Rubbish, 9 puin,
Kuble, $. roebel, (Russische
munt).
Rude, adj.fMiü, onbeschaafd.
Rudely, ady, onvriendelijk.
Rudeness, s. onbeschaafd»
heid, lompheid.
Ruddy, adj.roorf, roodachtig,
Ruelle, s. gezelschap, ge-
zellige kring, kransje.
Ruin, 8. ondergang, ver-
derf; the ruins, de puin-
hoopen,
to Ruin, T. a. verwoesten,
vernielen.
Ruinous, adj. bouwvallig.
Rule, 8. regel,
to Rule, T. a. beheerschen,
besturen.
Rum, 8. rum, (een uit het
suikerriet bereide brande-
wijn),
to Run, T. n. loopen,
stroomen, vloeijen,
Run, 8. loop; at the long
run, op het einde, met
der tijd,
Russia, 8. Rusland.
Russian, 8, Rus; adj. Rus-
sisch.
to Rush , V. n. aanvallen,
^toeschieten, snelle$i.
Rust, a. roest, onbeschaafd-
heid, ruwe bolster.
K\isi[c,adj,landelyk,boersch,
S.
to Sack, V« a. (eene stad)
stormenderhandinnemen,
plunderen.
Sacred, adj. geheiligd, hei-
lig, gewijd,
to Sacrifice, v. a. offeren,
opofferen.
Sad , adj. treurig, bedroefd.
Saddle, s. zadel.
Safe, adj. gered, veilig.
Safety, 8. veiligheid, ze-
kerheid.
Sagacious, adj. scherpzinnig,
scherpzinnigheid.
Sage, adj. wijs, verstandig.
Sage, 8. wijze.
Said, imperf. en part, van
to Say, zeggen.
to Sail, V. n. zeilen.
Sail, 8. zeil.
Sailor, 9. matroos,
Saint, 8. heilige.
Sake, 8. oorzaak, reden; (al-
leen gebruikelijk in de
spreekwijzen): for...sake,
om ,,, wil; for the sake of
security, veiligheidshalve;
for the sake of it, deswe-
ge; for his sake, om zij-
nentwil,
Salamanca, s. Salamanca,
(eene stad in Spanje, in
de provincie Leon),
Salamis, Salamis, (eilandin
Griekenland bij Afrika),
Salary, s. inkomsten, loon,
salaris.
Sale, 9. verkoop; to expose
to sale, te koop aanbieden,
Sally, 9. uitval {uit eeno be-
legerde stad).
Salutary, adj. heilzaam,
to Salute, V, a. groeien^