Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
266
W.X.Y.Z.
ten; to rost one's self,
uitrusten.
Restless,adj. onrustig, rus-
teloos.
Restitution, s. teruggave,
wedergeven.
Restoration, s. herstelling.
to Restore, v. a. terug ge-
ven , wedergeven, her-
stellen , weder aanstellen,
weder verplaatsen, weder
bevrijden; to restore one
to one*s liberty, iemand
weder in vrijheid stellen.
Restorer, s. hersteller.
Restoring, s. wederherstel-
ling, bevrijding,
to Restrain, v. a. inhou-
den , terug houden, be-
teugelen.
Restriction, s. beperking.
Restraint, s. beperking,
dwang.
Uesult, gevolg, resultaat,
to Resume, v. a. weder
opnemen , voortvaren ,
waar men opgehouden
heeft , weder innemeri
{eene plaats),
to Retail, v, a. in het klein
verkoopen , omstandig
verhale7i,
to Retain, t« a. terug hou-
den, behouden.
* to Retake, v. a. wederne-
men, heroveren, herne-
men,
to Retard, v. n. te laat ko-
men.
Retentive, adj. Ugt of ge-
makkelijk onthoudend; a
retentive memory, een
sterk geheugen.
Retinue, s. optogt, gevolg,
stoet,
to Retire, v. n. terug trek-
ken , zich verwijderen,
ontwijken, zich begeven,
heengaan, vertrekken; to
retire to rest, zich ter
rust begeven.
Retired, s. achterhoudend.
Retirement, s, afzondering
van de wereld, eenzaam-
heid.
Retreat, s. terugtrekking,
verwijdering, eenzaam
verblijf, toevlugt.
to Return , v. n. et a. terug
keeren , terug zenden ,
vergelden, antwoorden.
Return, s. wederkomst, ver-
gelding; in return, terug.
to Revel, v. n. zwelgen.
Revelling, s. zwelgerij, bras-
ser ij.
Revenge, s. wraak, wraak-
zucht,
to Revenge, v. a. wreken,
{zoo wel den persoon als
de zaak).
Revenue, s. inkomen, in-
komsten.
to Reverence, v. a. vereeren ,
eerbiedigen.
Reverend, adj. eerwaardig,
{als titel:) eerwaard.
Reverie , s. mijmering, diep
nadenken.
Review, s. overzigt, mon-
atering,
to Revive , v. a. doen her-
leven , weder aan het licht
brengen, hernieuwen.
Revolt, s. muiterij, opstand.
Reward , s. vergelding, be-
looning.
to Reward, v. a, bUoonen,
vergelden.
Rhinoceros, s.wouiAoöt'wrfjcr.
Rich, adj. rijk, kostbaar,
vruchtbaar, vet,
Richelieu, s. Richelieu, kar-
dinaal en eerste minister