Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
264
W.X.Y.Z.
Religious, jnï]. godsdienstig,
Keliques, s. pl. {ook Relics)
reliquiën, overblijfsels.
Relish, s. smaak {wordt al-
leen van de aangename
gewaarwording gebruikt),
genoegen in iets, genot,
to Kely, v. n. zich {op iets)
verlaten.
to Remain, v. n. blijven,
overblijven.
Remainder, s. overige, over-
schot.
Remains, s. plur. overblijf"
seis,
to Remand, v. a. terug zen-
den.
Remarkable, adj. aanmer"
kelijk, uitstekend.
Remarkably, adv. bijzonder.
Remedy, s. hulpmiddel,
uitweg, heelmiddel,
to Remedy, v. n. heelen ,
herstellen, verhelpen,
to Remember, v. a. zich
herinneren , gedachtig
zijn , herinneren , aan-
merken.
Remembrance, a. herinne-
ring.
to Remind, t, a. zich ie-
mand herinneren, hem
in het geheugen terug
Toepen.
Remiss, edj. traag.
Remission, s. kwijtschelding,
vermindering.
Remnant, s. overblijfsel.
Remonstrance, s. voorstel-
ling, bedenking.
Remorse, s. wroeging {des
gewetens).
Remote, adj. verwijderd,
afgelegen.
Remotely, adj. afgelegen,
van verre,
to Remove, v. a. et n.
verwijderen, wegbrengen,
ter zijde stellen, zich
verwijderen, zich wcg-
begevcn, verhuizen,
* to Rend, v. a. verscheu-
ren.
to Render, v. a. weder-
geven , bewijzen, maken
{iemand of een ding tot
iets).
Rendez-vous, s. plaats ee-
ner af gesprokene bijeen-
komst, vergaderplaats,
to Renew, v, a. vernieu-
wen.
to Renounce , v. a. afstand
doen,
to Renown, y, a. beroemd
maken.
Renowned, adj. beroemd.
Repaid, imp. ca» to Repay,
terug betalen,
to Repair, v. n. zich ergens
heenbegeten, gaan, her-
stellen.
Reparation, s. herstelling,
schadeloosstelling.
Repast, s. maaltijd,
te Repay, v. a. weder be-
talen, vergelden.
to Repeat, v. a. herhalen,
herzeggen, voortdurend
laten hooren , dikwijls
zeggen, opzeggen,
to Repent, v. a. et n. berou-
wen , berouw hebben.
Repentance, s. berouw,
to Repine, v. n. mismoedig
worden , zich ergeren,
morren.
to Replace, v. a, wederom
zetten, of leggen,
to Reply, T. a. et a. ant-
woorden.
Report, s. berigt, verhaal,
to Report, v. a. berigten,
verhalen.