Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
R.
263
to Reek , v. n. roohcn,
dampen,
to Re-establish, v. a. we-
der invoeren, weder op-
rigfen.
to Refer, v. a. overgeven,
overlaten {ter bcslisaing),
to Reflect, v. n bedenken,
{met de prep. upon) aan
iets denken, over iets
nadenken.
Reflection, s overleg, be-
sckoxtwing, opmerking,
to Reform, v. a. hervor-
7nen, verbeteren,
Reformer, s. verbeteraar,
hervormer,
to Refresh, v. a. ververschen,
uitrusten.
Refreshment, s.rerrer«c/u'«9.
Refugft, 8. toevlugt.
Refusal, s. weigering, wei-
gerend antwoord,
to Refuse, v. a. weigeren,
niet aannemen, van de
hand wijzen, afwijzen.
Refuse, s. uitschot.
to Regain, v. a. weder win-
nen, weder verkrijgen,
Regal, adj. koninklijk.
to Regard, v. a. aanzien,
bespeuren, acht op iets
geven, acht op iets slaan,
niet onbeloond laten ,
ergens voor aamien ,
ergens voor houden.
Regard, s. achting, eer-
bied ; regard to truth,
waarheidsliefde; with re-
gard, met opzigt; with-
out regard to, zonder
acht te slaan op.
Regardless, adj. onbezorgd.
Regent, s regent, stadhou-
der, stadhouderes, land-
voogdes.
Regiment, s. regement.
Region, s. landschap, ge-
bied, landstreek; regions
of literature , gebied der
letterkunde.
Regret, s medelijden, leed-
wezen,
to Regret, v. a. beklagen.
Regular, adj. regelmatig,
geregeld.
Regulation, 8. inrigting ^
verordening.
Reign, s. regering,
to Keign, v. n, regeren,
heerschen
Rein, s. teugel.
Reinard , s. Reintje, {naam
van den vos in de fa-
bel),
to Rejoice, v, a. verblij-
den, zich verheugen,
to Rejoin, v. a. weder bij
iemand komen.
to Relate, y. a. et n. ver-
halen; to relate to, he-
irekking hebben op.
Related, adj. verwant.
Relation, s. verhaal, he-
irekking, verwantschap y
verwant.
Relative, adj. betrekkelijk,
evenredig.
to Release, y. a. bevrijden,
verlossen.
Relic, 8. overblijfsel.
Relief, s. verlifiing, be-
vrijding van kwalen,
hulp, uitkomst eene
verlegenheid),
to Relieve, v, a. verligten,
ie hulp komen, bevredi-
gen ; to relieve the demands
of nature, de eischen der
natuur bevredigen; to
relieve the mind, den geest
ontspannen, uii de verle-
genheid helpen, aflossen.
Religion, 9. godsdienst.