Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
260
W.X.Y.Z.
no purpoBL», zonder ge-
tolg, onnut, te vergeefs.
Purse, 8. beurs, geldbeurs,
to Pursue, v. a. verrol'
gen, o/jvohjen, in het
werk stellen, voortzetten.
Pursuer, s. vervolger,
Pursuit, 8. vervolging.
to Push, V. a et ii. stoo-
ten, drijven, roórwaarts
brengen ; he has pushed
hi8 fortune, hij heeft zijn
geluk gemaakt; to push
forward , voortdringen ;
to push on , aandringen,
voortstuwen.
Pushwell, s. (rerdiclitcnaam
van een* duelleerder):
Stoot-g.ied.
* to Put, V, a et n. zet-
ten , leggen , plaatsen ,
steken, aanwenden, ge-
brtiiken; to be put to
thedrudgery, lotgemeen
werk gebruikt worden;
waken {b. v. een ein-
de); to put to death,
dooden; to put to the
sword, over de kling ja-
gen; to put to Üight, op
do vlugt drijven; to put
on o/upon one, iemand
met iets betichten; to put
on, opzetten; aantrekken
{kleedeten); to put out,
uitslaan, uitsteken {een
oog); to put in, binnen
loopen {van schepen); to
put out, onder zeil gaan,
uitzeilen; to put ofF, van
land steken, in zeeloopen.
Pyrites, 8. vuursteen,
Pyrrhus, s. Pyrrhus, {zoon
van Achilles, anders ook
Neoptolemus genaamd),
Pyrrhus, s. PyHhus, {op-'
volger des bovengenoem-
den, en koning van E pi-
rus, een groot veldheer),
ij.
Quadruped, s viervoetig dier.
Quail, 8. kwartel, wach-
tel.
to Quake, v, n. sidderen.
Quake, s. schokking.
Qualification, s, geschikt-
heid , hoedanigheid.
to Qualify, a. geschikt
qualified, geschikt,
bekwaam tot iets.
Quality , s. eigenschap ,
stand, rang.
Quantity, s. hoeveelheid.
Quarrel, s. twist, strijd.
Quarter,8. vierendeel^ kxoar-
tier, wijk van eene stad.
Queen, s. koningin; tho
queen-dowager, de konin-
gin weduwe
Queer, adj. zeldzaam, zon-
derling ; a queer fellow,
een dwarskop, rare vent,
to Quell, V. a onderdruk-
ken, stillen.
to Quench, v. a. lesschen,
stillen.
Question, 8. vraag, twij-
feling; to make question,
twijfelen.
to Question, v. a. uitvra-
gen , ondervragen, in
twijfel trekken.
Quick, zd], levendig, snel,
vaardig., vlug.
to Quicken, v. n. levend
worden, herleven.
Quickly, adv, snel, schie-
lijk, spoedig.
Quiet, adj. rustig, gerust,
stil.
to Quiet, V. a. tot rust
brengen , stillen.