Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
p.
25'
to Press, V» a. et n, druk"
ken, persen, noodzaken,
hartelijk hidden, er op
aandringen, dringen; to
press on , voorwaarts
dringen.
Pressure, s. drukking, ge-
wigt {van eenen last),
to Presume, v. a. et n.
vooronderstellen, vermoe-
den ; to presume upon
one, vertrouwen op ie-
mand stellen, op hem te-
kenen.
Presumption, s. aanmati-
ging , vermetelheid.
Pretence, s« voorwendsel,
schijn,
to Pretend, v. a, et n.
voorwenden, den schijn
aannemen , affecteren,
aanspraak maken, zich
aanmatigen.
Pretension, s. aanspraak.
Pretext, «. voorwendsel.
Pretty, adj. fraai, han-
dig, goed, hupsch, net,
(in spoti fijn, zuiver.
Pretty, adv. tamelijk.
to Prevail, v. n. de over-
hand krijgen, heerschen;
to prevail on, of upon
one, iets over iemand
vermogen, iemand bewe-
gen.
to Prevent, v. a. voorko-
men, verhinderen; what
prevents our doing? wat
verhindert ons ie doen ?
Previous, adj. voorloopig.
Previously, adv. vooraf,
bij voorraad.
Prey, s. roof, prooi,
to Prey , v. n. to prey upon ,
op den roof van iets uit-
gaan, azen op, verteren,
uitputten.
Priam, s. Priamus ,^{ko-
ning van Troje),
Price, s. prij^, waarde.
Pride, s. trotschheid, hoog-
moed.
Priest, 8. priester.
Priestess, 8. priesteres,
P^'g» ®« , verwaand
mensch.
Prime, 8. eerste en beste
van alles, puikje, bloei-
jende ouderdom , bloei der
jaren.
Prmce, s. vorst, {koning
of keizer), prins, {zoon
van een' koning of keizer),
Principal, adj. hoofdzake-
lijk, voornaamste.
Principle, s. grondstof,
grondoorzaak, grondstel-
ling.
Prior, 8. prior, (de voor-
naamste van een monni-
kenklooster).
Prison , s. gevangenis.
Prisoner, s. gevangene; to
take one prisoner, te-
mand gevangen maken,
nemen.
Prithee, int. (voor I pray
thee), ik ver zoek of bid u.
Private, adj. afgezonderd,
bijzonder, privaat, wat
eenen enkelen betreft,
geheim, gemeen, amb-
teloos , (niet voornaam);
a private sentinel, een
gemeen soldaat.
Privately, adv, heimelijk.
Privilege, s. voorregt.
Pro , prep. {Latijn voor);
pro and con, voor en
tegen.
Probability, 8. waarschijn-
lijkheid.
Probable, adj. waarschijn-
lijk.
22