Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
256
W.X.Y.Z.
Post, s.. Taste zitplaats,
post, paal; to ride post,
met de post rijden.
Post-boy, 8. postknecht.
Posterity, s. nakomeling'
sfhap.
Potent, adj. magtig.
Potion, s. drank,
to Pounce, v. a. met de
klaauicen ratten, pakken.
Pound, pond, pond ster-
ling,
to Pour, V. a. gieten; to
pour forth wishes, ioen-
schen uiten; to be poured
down, nederstroomen.
Poverty, s. armoede.
Powder, s. buskruid.
Powder-room,s.ArwidJtawcr.
Power, 9. magt, sterkte,
kracht.
Powerful, adj. magtig,
to Practise, v. a. uitoefe-
nen, in uitoefening bren-
gen,
Praefect, s. Praefectus ,
{hij de Romeinen het op-
perbevel voerende).
Praise, s. lof, prijs.
to Praise, v. a. prijzen,
loven;-
to Pray, v. a. bidden; pray
{in plaats van I pray),
ik bid u, wees zoo goed,
zeg mij toch.
Prayer, s. gebed,
to Preach, v. a. prediken.
Precept., 9. voorschrift,
onderligt.
Precious, adj. kostbaar.
Precipitation, ^.overijling,
groote haast, overhaas-
ting.
Precise, adj. naauwkeurig,
juist.
Precisely, ndv. naauwkeu-
riglijk.
Predecessor, s. voorganger.
Predestination , s. voorbe-
schikking.
Presence, s, tegenwoordig-
heid.
to Predict, v. a. voorspellen.
Predisposed, adj. voorbe-
reid, vooringenomen.
to Prefer, v. a. voortrek-
ken, de voorkeur geven
aan; I prefer wine lo wa-
ter, ik heb liever wijn
dan water.
Preferment, s. bevordering.
Pregnancy, s. zwangerschap.
Prejudice, s. vooroordeel.
Prelate, s. prelaat, voor-
naam geestelijke.
Preparation , s. toeberei-
ding , toerusting, voor-
bereidsel,
to Prepare, v. a. et n.
bereiden , toebereiden ,
zich gereed maken, zich
uitrusten.
Prepared, adj. bereid.
Preposterous, adj. verkeerd,
weerspannig.
to Presage, v. a. vooraf
verkondigen, aanduiden,
voorspellen.
Present, adv. tegenwoordig;
at present, tegenwoordig.
Present, s. geschenk,
to Present, v. a. over-
reiken , voorstellen; I
presented myself, ik ver-
scheen; to present one
with a thing, ietnand iets
schenken.
adv,zooaanstonds.
Preservation, s, behoudenis,
to Preserve, v. a. bewaren,
behouden.
President, s. voorzitter.
Pretended, ad], voorgewend,
gewaand.