Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
V.
255
fie; Pliny the younger,
Pliniua de jonge {Ro-
meinsche schrijvers)»
to Piuck, V. a. plukken;
to pluck out, uittrekken.
Plume, 9. veer, vogelve-
ren, pluim,
to Plunge, V. a.indoopcn,
dompelen, indouwen.
Plunge, 8. indoopen, in-
dompeling,
Pluto, 9. Pluto, {Goden Ko-
ning der benedenwereld),
to Ply, V. n. werken, ar-
beiden , loonwerk verrig-
ten.
Pocket, 8. zak.
Pod, 8. bast, schil.
Poem, 8. gedicht.
Poet, 8. dichter.
Poignant, ad], bijtend, hit-
ter, wrang.
Point, 8. spits, landtong,
voorgebergte, punt, het
beslissend oogenblik ,
omstandigheid, geschil,
doel.
to Point, V. a. de spits
ergens naar toe keeren,
duiden, toonen ; to point
out , uitduiden , aan-
wijzen,
to Poison, Y. a. vergifti-
gen , vergeven.
Poison, 8. vergif.
Poland, s. Polen.
Polo, 8 lange staf, staak.
Polemical, adj. polemisch,
waarover, of waarbij men
strijdt en disputeert.
Police, 8, policie.
Policy, 8. staatkunde; ho-
nesty is the best policy,
eerlijk duurt het langst,
Polish, adj. Poolsch,
to Polish, v. a. polijsten;
polished, gepolijst.
Polite, adj. gepolijst, fijn,
hoffelijk, beschaafd, be-
leefd.
Politeness , s. beleefdheid.
Politician, 8. staatkundige,
Pomerania, s. Pommeren,
Pomeranian, s. Pommer,
Pomp, s, staatsie.
Pompous, adj, prachtig ,
hoogdravend; pompous
terms , hoogdravende
woorden.
Pond, 8. moeras", poel,
Pooh, int. ba, {een uitroep
van minachting).
Pool, 8. poel, moeras.
Poor, adj, arm.
Pope, 8. paus.
Populace, 8. gemeen volk,
gepeupel.
Port, s. haven.
Porter, 8. lastdrager.
Portion , s. deel, aandeel,
huwelijksgoed , uitzet ,
bruidschat,
to Portion, v. a. to por-
tion a daughter with ten
thousand pounds, eene
dochter dO,000 pond{ster'
ling) ten huwelijk geven.
Port I'Orient, a. Port V Ori-
ent, {eene stad en haven
van Frankrijk),
Portly , adj. aanzienlijk ,
statig.
Position , s, houding, toe-
stand,
PositiYO, adj. stellig, uit-
drukkelijk.
Posture, 8. houding,
to Possess, v. a. bezitten y
in het bezit stellen.
Possession, 8. bezit, eigen-
dom, goed, bezitting.
Possible, adj. mogelijk.
Possibly, adv. mogelijk^
misschien.