Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
254

ia ie beklagen, het ia
jammer,
to Pity, V. a. beklagen, we-
delijden hebben met.
Place, 8. plaats.
to Place, V. a. stellen,
plaatsen, zetten; to be
placed, staan, zitten.
Plagiarism, b. plagiaat, ge-
leerde diefstal, letterdie-
verij {wanneer de eene
schrijver den anderen na-
schrijft).
Plain, adj. effen, eenvou-
dig , slecht, gering, open-
haar, duidelijk, klaar.
Pïain, 8. vlakte.
Plaintiff, 8. klager.
Plaintive , üAj. klagend, kla-
gelijk.
Plan, 8. plan , ontwerp.
Plant, 8. plant.
to Plant, V. a. planten,
voortbrengen, telen.
Planter, ».planter, {bezit-
ter van eene plantaadje,
voornamelijk in de In-
dien).
Plate,8, gereedschap, {voor-
namelijk van goud en
zilver), gereedschap in
eene huishouding, tafel-
zilver, tafelbord.
Plausibly, adv. op eene
schijnbare wijze.
Play, 8. spel, tooneelstuk,
stuk, voordeel in het spel,
voordeelige standplaats
het vechten.
to Play, V. -a. et n. spelen;
to play the wag, denpoet-
semaker spelen, de lieden
voor den gek houden.
Playful , adj. spelende ,
moedwillig.
Plea, 8. regtszaak , voor-
wendsel,verontschuldiging.
to Plead, V. a. et n. voor
het geregt bekennen , kla-
gen , te zijner verdedi-
ging aanvoeren, pleiten.
Pleasant, adj. aangenaam ,
vroHjk, schertsend.
to Please , v. n. et a.
bevallen, vermaken , ge-
noegen geven , tevreden
stellen; to be pleased,
tevreden zijn , behagen
vinden , lust hebben; I
please, het behaagt mij;
if you please! ah het u
belieft! in de uitdrukking:
please your Majesty, en
soortgelijke ceremóniëele
spreekwijzen, schijnt het
gebezigd te worden voor,
may it please, met Uwer
Majesteits verlof, of, om
Uwe Majesteit onderda-
nigst te dienen.
Pleasing, adj. aangenaam,
liefelijk, blijde.
Pleasure, s. vermaak, ver-
genoegen, wellust.
Plebejan, s. Plebejer, {van
onadellijk geslacht, bij-
zonder in iiomo).
Pledge, 8. onderpand, borg,
gijzelaar.
Plenteous, adj. overvloedig,
m et weldaden overladende.
Plentiful , adj. rijkelijk ,
overvloedig.
Plentifully, adv. overvloe-
diglijk, overvloedig , in
overvloed, terdege, duch-
tig ; to devour plentifully,
duchtig schransen.
Plenty, s. overvloed, me-
nigte.
Pliant, buigzaam, elas-
tiek,
Pliny, 8. Plinius; Pliny
the cider, Plinius de oti-