Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
252
W.X.Y.Z.
Patriarch, s. aaristader y
patriarch.
Patrician, a. Patriciër.
Patrimony, a. vaderlijk erf-
deel.
Patriotism, s. vaderlands-
liefde.
Patron, s. beschermer.
Patronage , s. bescherming.
Pattern, s. model, voorbeeld.
Pause, 8 pauze, stilstand,
stilte.
Pavilion, 8.plei zier tent.
Paw, 8. poot {van een dier),
to Pay , {imp. et part, paid)
V. a. betalen, misgelden y
afleggen {een bezoek),
toestaan ; to pay atten-
tion , op iets acht geven,
opletten.
Peaceable, adj. vreedzaam.
Peaceful, adj. vreedzaam,
gerust; a peaceful con-
science, een gerust ge-
weten.
Peace-maker, s. vredemaker.
Peace, s. vrede.
Peach, 8. perzik.
Peach-tree, s. perzikboom.
Peacock, s. paauw.
Peasant, s. boer.
Peculiar, adj. eigendomme-
lijk, eigenaardig, bij-
zonder.
Peculiarly, adv. bijzonder.
Pedantic, adj. pedant, ver-
waand.
Pedantry, s. pedanterie,
kwalijk aangebragte ge-
leerdheid, verwaandheid.
Pedigree , s. geslachtregis-
ter, stamboom.
Pedlar, s. {rondzwervende)
kramer, marketenter ,
kwakzalver.
Peevish, adj. verdrietelijk,
knorrig, wonderlijk.
Peevishly, adv. verdriete-
lijk,
Penalil, 8, Penafil, {eene
stad in Spanje in Oud-
Castilië),
Penalty , 8. {g er eg lelijke)
straf.
Pence, plur. van penny,
stuiver.
Pencil, Pencil-brush, pen-
seel.
Penelope, 8. Penelope, {echt-
genoote van Ulysses).
to Penetrate, v. n. door-
dringen , indringen.
Penny, 8. stuiver, naam
eener Engelsche munt,
waartan twaalf een^ schel-
ling uitmaken.
Pension, 8. jaarwedde.
Pensive, adj. nadenkend,
in gedachten verzonken.
People, 8. {zonder teeken
van meervoud aan ie ne-
men) volk, {zonder lid-
woord) lieden, men; my
people , mijne lieden,
mijne bedienden.
to People, V. a. bevolken,
to Perceive, v. a. inzien y
opmerken.
Peregrination, 8. reis.
to Perfect, v. a. volmaken.
Perfect, adj. volmaakt.
Perfection, s. volmaaktheid.
to Perform , v. a. uitvoeren,
voltrekken, verrigten.
Perfume, 8. reukwerk.
Perhaps , adv. misschien ,
welligt.
Peril, s. gevaar, levensge-
vaar.
Period, s. periode, tijdvak.
to Perish, v. n. omkomen.
to Permit, v. a, veroorlo-
ven, toelaten.
Permission, s. verlof.