Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
O.
249
Only, adv. alleen, êlechts.
Onset, 8. aantal,
to Open, V. a. et n, ope-
nen , opening doen, be-
kend maken.
Open, adj. open, open-
hartig , openlijk.
Openly, adv. openlijk.
Opera, 8. zangspel, opera.
Operation , s. kunstbewer-
king, operatie {tan ee-
nen wondarts).
Opinion, s. meening, ge-
toelen.
Opportunity, s. (geschikte)
gelegenheid.
Opponent, 8. tegenstander.
to Oppose , tegenwerken ,
wederstaan, zich terzet-
ten tegen.
Opposite, adj. iegenoter-
êtaand, tegengesteld.
Opposition , s. tegenstand,
contrast, tvrschil.
to Oppress, v» a, onder-
drukken, zeer drukken,
benaauwen.
Oppression, a. onderdruk-
king.
Opprobrious, aé]. schande-
lijk,beschimpende; oppro-
brious language, schimp-
taal.
Opulence, s. rijkdom, oter-
tloed.
Or, conj. of,
Oracle, s. godspraak, ora-
kel.
Oraculous, adj. als een ora-
kel, orakelachtig.
Orange, s. oranjeappel.
Order, s. orde, betel, or-
der , middel ter berei-
king tan zeker doel; in
order to, met oogmerk
om; in ordor to know,
nm te weten; in order
to his relief, te zijner
hulp of terligting; or-
ders , plur, priesterlijke
ordening,
to Order, y. a. ter orden en,
betelen, bestellen; to order
before one, toor zich doen
komen; to order . • • to
be raised, laten oprig-
ten; to order one a sum
of money, iemand eene
som gelds laten toe tellen
of uitbetalen.
Orderly, adj, ordelijk, re-
gelmatig.
Ordinary,, adj. gewoon.
Orient, s. Orient, (eene
stad in Bretagne).
Ornament, s. sieraad, ter-
siersel.
Ornamental, adj. tersierend.
Ornamented, adj. tersierd.
Ostentation, s. pralerij ,
grootspraak.
Ostentatious, aAy grootspre-
kend, pralend.
Osirich, 8.struistogel,8truis,
Ossuna, s. Ossuna, (stad in
Spanje),
Other, adj. ander.
Otherwise, adv. anders,
'Ought, (een gebrekkig werk-
woord) moeten, behooren.
Our, pron. ons, onze.
Ours, pron. de of het onze;
a friend of ours, een tan
onze trienden.
Ourselves, pron. wij zet-
ten, ons zeiten, zeiten,
als recipr. ons.
Out, prep. (altooê met of
terbonden) uit. Somwij-
len . kan het ook door:
van, door middel, enz,
tertaald worden.
Out, adv. naar buiten, ten
einde, tot nan einde,
. 21