Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
Uk
M.
More, cdj. {de comparati'
VU8 ran much), meer.
More, adv. meer, in eenen
hoogeren graad; the more,
hoe meer.
Morning, 8. morgen.
Morocco, s. Morocco, (land
en keizerrijk in Noord-
Afrika).
Morrow, 9. dag van mor-
gen; to morrow, morgen.
Mortal, 8. sterveling,
mensch.
Mortal, adj. sterfelijk, doo-
delijk; mortal enemy,
doodvijand, gezworen vij-
and.
Mortally, adv. doodelijk;
mortally wounded, doo-
delijk gewond.
Mortification, i. verootmoe-
diging , krenking, ver-
driet, kastijding, teleur-
stelling.
to Mortify, v. a« vernede-
ren , krenken.
Mosque, 8. moskee, (eene
Mahomedaansche kerk).
Most, (superl. van much
en many), adj. meest.
Most, adv. in den hoogsten
of ten minste zeer hoo-
gen graad; the most per-
fect, de volkomenste.
Moth, 8. mol.
Mother, 8. moeder.
Mother-bee, s. moederhij, koz
ningin {der h^en).
Motion, 8. beweging.
Motive, 8. beweeggrond, re-
den,
to Mount, v. a. opklimmen;
to mount on horseback,
zich ie paard zetten ,
met een paard voorzien,
berijden.
Mount, 8, berg.
Mountain, s. berg.
Mourning, 3. rouw, rouw*
gewaad.
Mouse, 8. muis.
Mouth, s. mond, muil,
opening , uitwatering,
to Move, V. a. et n. bewe-
gen, aandrijven, roeren,
zich bewegen, weggaan.
Movement, 8. beweging.
Mr., s. {inplaats van Easier,
wanneer men iemand
aanspreekt, enz. voorden
eigennaam, terwijl het
dan Mister uitgesproken
wordt), Mijn lieer.
Much, adj. veel.
Much, adv, veel, in eenen
hoogen graad, zeer; not
80 much, niet zoo zeer;
not so much as, zelfs
niet eens; vaak, bijna.
Mud, 8. modder, slijk.
Muddy, adj. modderig, troe-
bel.
Mulberry-tree, 8. moerhe-
ziënboom.
Mule, 8« muilezel,
to Multiply, v. a. et n.
vermeerderen.
Multitude, s. menigte, groote
hoop,
to Murder, v. a. vermoorden.
Murder, s. moord.
Murmur, $. gedruisch, ge-
mor.
Music, 8. toonkunst, muzijk.
Musical, adj. ^nuzikaal.
Muscovites, s. pl. Russen.
to Muse, V. n. peinzen, in
gedachten verdiept zijn,
Musket-ball, s. snaphaan-
of geweêr-kogel,
* Must, V. n. moeten (een
werkwoord, dat in alle
personen, getallen en tij-
den must heeft).