Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
M.
2.53
Mirror, s. spiegel.
Wirth, s. vrolijkheid j opge-
ruimdheid.
Mis, prep. (slechts bij zamen-
stellingen gebruikelijk),
een missen, verongeluk-
ken, aanduidende, even
als het Nederduitsche mis.
Mischief, s. onheil, nadeel,
schade.
Mischievous, ndj. schadelijk,
nadeelig.
Misdemeanour, s. ƒ<>«/, mis-
slag, misdrijf, vergrijp.
Misenum , s. naam van een
voorgebergte en haven in
beneden-Italië.
Miser, s. gierigaard, vrek.
Miserable , adj, ellendig ,
ongelukkig.
Misery, s, ellende.
Misfortune, s, ongeluk, on-
geval.
to Mislead, y. a. misleiden,
verkeerd besturen,
to Misrepresent, v. a. valsch
voorstellen.
to Miss, v. a. vermissen,
missen, niet vinden.
Missnl, s. misboek, (in do
Hoomscho kerk).
Mistake, s. misgreep, mis-
vatting, vergissing, dtva-
ling,
to Slistakc , {imp. I mistook,
part, mistaken) v. a, het
eene voor hot andero ne-
men, vertcisselen, onregt
verstaan, misduiden; (to
be mistaken,) dwalen,
zich vergissen.
Mistaken, p. misverstaan.
Mistress, s. gebiedster, ge-
liefde, vrouw, bezitster.
Mistrust, s. wantrouwen.
to Mix, v. a. et n. mengen,
zich met iets inlaten.
Mixed, adj. gemengd.
Mixture, s. mengsel»
Mob, s. gepeupeU
Mode, 0. wijze.
Model, s. model.
Moderate, adj, matig, mid-
delmatig , gematigd.
Moderation, s. gematigd-
heid.
Modern, adj. hedendaagsch,
in den tegenwoordig en
smaak vallende, niet oud;
modern times, de nieu-
were tijden.
Modest, adj. bescheiden,
zedig.
Modestly, adv. bescheiden,
ze digi ijk.
Modesty, s, bescheidenheid,
zedigheid.
Mohawks, s. pl. nnam van
eenen wilden volksstam
in JVoord'Amerika,
Mole-hill, s. molhoop.
Moment, s. oogenblik.
Monarch, s. nlleenheerscher,
7nonarch.
Monarchy, s. monarchij.
Monastery, s. klooster.
Monastic, adj. kloosterlijk,
Money, s. geld.
Mongrel, s. van twee ver-
schillende ouders geboren,
bastaard (van dieren),
ontaard schepsel.
Monk, s. monnik.
Monster, s. monster, gedrogt.
Monstrous, adj. ontzettend.
Monstrously, adv. vreeslijk.
Month, s. maand.
Monument, gedenkteekcn.
Moon , s. maan.
Moonlight, s. viaanlicht.
Moor, s. moor, moeras.
Moral, adj. zedelijk.
Moorish, adj. moorsch , moe-
rassig.