Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
M.
241
Mean , s. midden {iusschen
twee dingen), middel,
hulpmiddel y {doch in dit
getal steed» means in het
enkel- en meervoud); hy
no means, not by any
means , op geene wijze ,
geenszins; by means of a
bridge, door middel van
eenebrug, {enkel in plur.)
vermogen, inkomen.
Mean, odj» in het midden
zich bevindende; in the
mean time, in den tus-
schentijd, intusschen.
Mean, adj. gemeen, gering,
verachtelijk.
to Mean, v. a. ct n. mee-
nen, gezind zijn, willen
aanduiden»
Measure, s. maat, 'maat-
regel.
Meat, s. vleeschspijze, elke
spijze; sweet meals,
confituren, ingemaakte
vruchten.
Mecca, s. Mecca, (eene be-
roemde stad in Arabic).
Mechanical, adj. werktuig-
kundig, de werktuigkun-
de betreffende.
Mechanism, s. mechanismus,
(de beweging naar de
wetten der mechanica).
Medes, s. pl. Mediërs, (in-
woners van Medi'è, in
Azië).
Media, s. Medic, (een land
in Azië).
Mediator, s. middelaar, be-
middelaar.
Medina, s. Medina, (eene
stad in Arabie).
to Meditate, v. n, naden-
ken , over iets peinzen.
Meditation , s. nadenken , be-
spiegeling , overdenking.
Mediterranean (adj.) sea,
middellandsche zee,
to Meet, (imp. en part, met),
V. a. aantreffen, beje-
genen, ontmoeten, tege-
moet gaan, onverwachts
aantreffen; to meet with
contrary winds, door te-
genwind overvallen wor-
den, (vijandig) aantasten.
Meeting, s. bijeenkomst,
vergadering.
Melancholy, adj. treurig,
droevig, zwaarmoedig,
Malancholy, s. zwaarmoe-
digheid.
Melody, s, welluidendheid,
melodie , (welluidend) ge-
zang.
to Melt, V. a, et n. smel-
ten, (tot medelijden) be-
wegen.
Membrane, s. vlies.
Memorable,adj. gedenkwaar»
' I dig, merkwaardig,
Memory, i. geheugen, aan-
denken.
Men, s. pl.(ranman),
menschen, mannen»
Menace, s. bedreiging,
to Mend, v. a. verbeteren,
Menelaus, z,Menelaus, (ko-
ning van Sparta, echt-
genoot van Helena),
Menial, s. knecht, huisbe-
diende,
to Mention, v. a. gewagen
van, vermelden.
Merchant, s. koopman.
Merchandise, s. koopman-
schap,
to Merchandise, v. n. han-
del drijven.
Mercury, s. Mercurius, (de
mythologische bode der
goden).
Mercy, s. genade, barm-
20