Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
240
make oir, zich uit het slof
maken, wegloopen»
Male, 8. mannetje, (een
dier van het mannelijke
geslacht)', adj« mannelijk.
Salice, 8. boosheid.
Slalignity, 8. hoosheid, vij-
andelijkheid.
Malla, 9. Maltha,
Manioun, 8. Mamoun, (een
beroemde calif in de 9de
eeww),
Slan, s mensch, man.
to Manage, v. a. et n. hand-
haven, besturen, hande-
len, het aanleggen,
Management, s. besturing,
handhaving, leiding,
Mandarin , 8. Mandarijn ,
(ieder voorname beambte
in Sina),
Mandate, 8. bevel, hevel-
schrift.
Manger, s. kribbe,
to Manifest, v, a. openha-
ren , aan den dag leggen.
Mankind, 8. menschheid,
menschelijk geslacht.
Manly, adj. mannelijk, ee-
nen man passende.
Manner, s. wijze, manier;
manners, pl. zeden.
Mansion, s. woning.
Mantinea , s. Mantinea ,
(eene stad in Arcadië).
Many , adj. menig , veel ;
many a man, menig mensch.
Many, 8. Vhenigte.
Map, s. landkaart,
March, s. marsch,
to March, v. n. marche-
ren, (toorzigtig) gaan,
treden.
Mariner, s. zeeman,
to Mark, v. a. merken ,
opmerken, aanduiden,
Mark, 8. kenmerk, teeken.
Market, s, markt.
Market-place, s. markt.
Marriage, s. huwelijk, echt.
Marrow, 9, merg.
Marshal, s. maarschalk,
to Marry, v. a. huwen,
uithuwen.
Marsh, 8. moeras.
Masculine, adj. mannelijk.
Mason, 8. metselaar.
Mass, s. massa, klomp.
Mast, 8. mast.
Master, s. heer, meester,
gebieder, bevelhebber van
een schip, kapitein, be-
zitter, hij ilie eene bijzon-
dere vaardigheid in eene
zaak heeft, even als ons:
meester , leeraar, leer-
meester; dancing master,
dansmeester.
Masterpiece, s. meesterstuk.
Match, ».partij, huwelijk,
zwavelstok.
Material, adj. gewigtig, we-
zenlijk.
Matron, s. matrone, be-
jaarde vrouw.
Matter, s. stof, voorwerp,
bezigheid, zaak , etter,
materie.
Mature, adj. rijp.
Mausoleum, s. prachtige
graftombe,
Maxim, 8. stelregel, grond-
stelling.
* May, {imp. 1 might), mogen.
Mayor , 8. eerste overheids-
persoon in eene stad,
burgemeester.
Me , pron. (dativus en ac-
cusativus van) mij,
Blead, s, weide.
Meadow, s. weide.
Meal, 8. maal, maaltijd,
gastmaal.
Meaning, 8. meening, zin.