Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
238
W.X.Y.Z.
Lives, 3. plur, van Life,
leven.
Living, 8. leven, wijs van
leven , onderhoud.
Livre , s. livre, (oude Fran-
sche munt; th. vervangen
door den franh).
Livy, s. Livius, (beroemd
Jiomeinsch geschiedschrij-
ver).
Load, 8. lading, last,
to Load, v. a. laden, he-
laden , bevrachte7i.
to Lock, V- a. toesluiten;
to lock up, opsluiten,
wegsluiten,
Locrian, s. Locri'èr, (uit
eene Grieksche stad in
Groot Griekenland of he-
neden-Italië).
to Lodge, V. n. et a. loge-
ren, wonen, zijn intrek
nemen, eene woning ge-
ven, herbergen, bewaren.
Lodge, s. iedere kleine tot
een grooter huis behoo-
rende woning.
Lodging, 8. logies, woning,
Logic, 8. logica, redekunde.
Lofty, adj, hoog, verheven.
Log, 8. blok, klomp.
Long, adj. lang.
Long, adv. lang (voorna-
melijk van den tijd); it
was not long, before be
had, het duurde niet lang,
of hij had.
Look, s. blik.
to Look, Y.n,zien, kijken,
uitzien, een zeker gelaat
hebben; to look for, naar
iets omzien, zoeken; to
look on en upon, aan-
zien.
Long-Iived, adj. langlevend.
to Loose, V. a. losmaken^
week maken.
Loosely , adv. luchtig, ach-
teloos.
Lord, s. heer, iemarxd van
hoogen adel, of als een
eertitel van hooge be-
ambten, die gelijken rang
met den hoogen adel heb-
ben ; Lord Chancellor,
groot Kanselier; My-
Lord, is de gewone aan-
spraak aan iemand van
hoogen adel.
Lordship, s. waardigheid
van eenen Lord, eer-
naam , waarmede Lords
aangesproken worden :
Your Lordship, Uwe Ex-
cellen tie. Uw lordschap,
* to Lose, (imp. en part,
lost), V. a. verliezen.
Loss, s. verlies, verlegen-
heid; to be at a loss, in
verlegenheid zijn.
Lost, part, van to lose,
verliezen.
Lot, s. lot, noodlot, beurt.
Loud, adj. luide,
to Lounge, y, n. ledig gaan,
slenteren.
Louse, 8. luis.
Love, 8. liefde.
to Love, V. a. et n. 6c-
minnen, gaatne ietsdoen,
als: to love to surprise,
gaarne verrassen.
Lovely, adj. beminnelijk.
Lover, 8. minnajar; lovers,
gelieven.
Lovingly, adv. cp eene tee-
dere wijze.
Low, adj. laag, diep, ge-
ring; Lower Pomerania,
Achter-Pommeren, Tfe-
der-Pommeren,
Low-Countries, s, pi. Ne-
derlanden,
Loyalty, s. getrouwheid