Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
L.
237
Lesson, s. les.
Lest, conj. opdat niet.
Letter, s. letter, brief.
* to Let, {imp, en part.
let) V. a. laten, toege-
ven, gedoogeny maken
dat iets gesc/iiedt; Iet me
know it, laat het mij
loeten; toletblood, ader-
laten; to Iet down , neder- .
laten,
Leuctra, s. Leuctra, {eene
slad in Beolie, beroemd
door eene overwinning
van Epaminondas).
Level , s. {effene) vlakte,
gelijke hoogte; on a level
with the ground, gelijk
gronds.
Levity, s. ligt zinnigheid,
vrolijkheid, opgeruimd-
heid.
Lewd, ad], ligtvaardig, uit-
spattend.
Liar, s. leugenaar.
Liberal, adj. vrij, mild.
Liberty, s. vrijheid.
Libidinous, adj. wellustig.
Library, s. boekerij.
Lice, s. pl. zie louse, luis.
to Lick, V. a. likken.
Lictor, s. Lictor, {geregts-
dienaar bij de Romeinen),
Lieutenant, s. plaatsver-
vanger, luitenant, onder-
bevelhebber.
Lie, 8. leugen; to give tho
lie, logenstraffen, van
onwaarheid beschuldigen,
to Lie, v, a. et n. liegen.
• to Lie, {imp. lay part.
lain,) V. n. liggen; to lie
down, zich nederleggen.
Life, s. leven; als toe-
spraak: schat, lieve,
to Lift, V. a. heffen , in de
hoogte heffen.
Light, s. licht.
Light, adj. ligt, luchtig,
to Light, V. a. aansteken.
Lightly, adv. gemakkelijk.
Lightning, -i,bliksem, weer-
licht.
Like, adj. gelijk, gelijk-
vormig; nothing like it,
in geenen deele.
Like, adv. even als,
to Like, V. a. behagen in
iets hebben , beminnen ;
how do you like my en-
tertainment ? hoe bevalt u
mijn onthaal'^
Likely, adj. et adv. waar-
schijnlijk.
Likewise, aàv. even zoo, op
gelijke wijze, insgelijks.
Limb, s. lid.
Limpid, ad], helder, klaar,
zuiver.
Line , s. regel, lijn, rij
{soldaten), gelid,
to Line, v, a. voeren.
Linen, s. linnen.
Lion, 8. leeuw.
Liquor, s. drank.
List, s. lijst,
to Listen, v, n. op iets let-
ten, naar iets luisteren.
Littérature, s. geleerdheid,
letterkunde.
Litter, 8. draagkoets, draag-^
stoel.
Little, adj. klein; his littlo
innocents, zijne onschul-
dige kleinen.
Little, adj. en adv. weinig,
niet veel; a little longer,
een trein»^ langer.
Littleness, s. kleinheid,
to Live, V. n. leven,
Levelihood, s. levensonder-
houd, broodwinning.
Liveliness, "s. levendigheid.
Lively, adj. levendig, vrolijk.