Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
234
W.X.Y.Z.
Ilhaca, 8. naaf// van cen
Grieksch eiland.
Its, pron. (de genitivus van
it, het), zijn, haar.
Itself, pron. hetzelve, zich.
Ivory, 8. ivoor.
J.
Jack, 8. (dimin. van John)
Hans, Jan,
Jack-claw, s. kauw.
Jar, s. aarden pot.
Javelin, s. werpspies.
Jealousy, s. 7ninnenijd, ij-
verzucht.
Jelly, 8. (ook Gelly), gelei.
Jest, 8. scherts, grap.
Jewel, juweel; ook eene
liefkozende aanspraak,
als: my jewel, mijn sehat.
Job, s. Job,
to Join, v. a, et n. voe-
gen bij y aan elkan-
der voegen, vereenigen,
paren, zich onder elk-
ander verbinden, deel
nemen.
Joint, adj. ondermeerderen
verdeeld, gemeenschappe-
lijk , mede,,, (jointheir,
inede'èrfgenaam).
Joke, s. scherts,
to Joke, V. n. schertsen.
Journey, 8. reis,
Jove, 8. Jupiter,
Joy, 8. vreugde,
Joyfblly, adv. met vreugde,
to Judge, v. n, oordeelen,
vonnissen.
Judgement, s, oordeel,
oordeelskracht, vonnis,
sententie.
Julus, 8. Julus, (zoon van
Eneas).
to Jump, V, n, springen,
huppelen.
June, s. Junij,
Juno, ê.Juno, (de gemalin
en zuster van Jupiter).
Jupiter, 8. Jupiter,
Jurisdiction, s. regtsgebied.
Just, aA'yregtvaardig, braaf.
Just, adv. naauwkeurig ,
juist, op het oogenblik,
zoo even.
Justification, s. regtvaardi-
ging.
Justice, 8. geregtigheid,
juistheid, regter; to do
justice, regt doen,
to Justify, v. a, regtvaardi-
gen.
Justly, adv. regtvaardig ,
met regt.
Justness, 8. regtvaardigheid,
billijkheid (eener zaak),
K,
Keen, adj. scherp, door-
dringend,
* to Keep, (imp, en part.)
kept) , V. a. et n. behou-
den; to keep account,
rekening houden, bewa-
ken, beschermen, behoe-
den, hoeden, onderhouden;
tokeepup, behouden; io
keep out, niet binnen
laten, blijven ; to keep
up, harden, uithouden ;
to keep up with one,
iemand bijhouden.
Key, 8. sleutel.
Kick, s. schop,
to Kick, 8. met den voet
schoppen; to kick up the
heels, de toeten in de
hoogte steken, steigeren,
to Kill, 3. dooden, ombren-
gen.
Kind, s. soort.
Kind, adj, liefderijk, goedig.