Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
L
233
Intercourse, gemeenschap,
omgang.
Interest, s. voordeel, he-
lang, interessen, renten»
to Interlard ♦ v. a* door-
spekken, inmengen.
to Intermarry, v. n, onder
elkander trouwen.
Intermission, pauze; tus-
schenruimte tusschen de
aanvallen eener ziekte.
Internal, adj. innerlijk,
to Interrupt, v. a. {iemand)
storen, in de rede vallen,
to Intersperse, v. a. tus-
schen strooijen,inmengen.
Interval, s. tusschenruimte,
tusschentijd.
Interview, s. bijeenkomst,
bezoek, gesprek.
to Intimidate, v. a, vreesaan-
jagen, beschroomd maken.
Into, prep, in»
Intolerable, adj. onver-
draaglijk.
to Intreat, v. a. hidden,
verzoeken.
Intrepid, adj, onverschrok-
ken, onversaagd.
Intrigue, s. kuiperij, ge-
heime handeling, listige
aanslag.
Intrinsic, adj. innerlijk,
to Introduce, v. a. inlei-
den; to introduce one's
self, zich zelv en inleiden,
binnenkomen,
to Intrude, v. n. indrin-
gen, zich indringen,
to Invade, v. a. {vijande-
lijk) aanvallen, een* in-
val in een land doen,
to Invalidate, v. a, ver-
zwakken, ontzenuwen ,
krachteloos maken.
Invariable, adj. onveran-
derlijk, bestendig»
Invention , s. uitvinding,
verdichting.
Inveterate, adj, oud, van
langen duur, ingewor-
teld, sterk, hevig.
Inviolable, ad), onverbreek-
baar, onschendbaar.
Inviolably, adv. onschend-
baar.
Invisible, adj. onzigthaar,
to Invite, v. a. uitnoodi-
gen.
Invitation, s. uitnoodiging,
Invulnerable, ad], onkwets-
baar.
Inwardly, adv. innerlijk.
Inwards, adv. binnenwaarts,
Ipbigenia, s. Iphigenia,
{dochter van Agamemnon).
Iron, 8. ijzer; (»» plur,
irons), ketens, boeijen.
Iron, adj. ijzeren.
Irreconcilably, adv. onver-
zoenlijk.
Irregularity, 8. ongeregeld-
heid, uitspatting, onre-
gelmatigheid.
Irresistible, adj, onweder-
staanhaar»
to Irritate , v. a. tot toorn
bewegen, verbitteren.
Is, {de dorde persoon can
het pres. van to be) is.
Island , 8. eiland.
Islington, 8. naam eener
plaats nabij Londen,
Issue , 8. nakomelingen,
kroost.
to Issue, V. n, et a. af-
komen , afstammen, een
hevel ajkondigen.
Issus, 8. naam eener stad
in Cilicië.
It, pron. het»
Italy, 8. Italië.
Item, adv. verder, item,
insgelijks,
lU