Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
232
W.X.Y.Z.
to inhabit, v. a. bewonen.
Inhabitant, s, inwoner,
to Inherit, v. a. erven.
Inheritance, s. erfenis.
Inhuman, adj, onmensche-
lijk, wreed.
Injunction, s, bevel, voor-
schrift,
to Injure, v. a. beleedigen,
onregt aandoen, smaden,
lasteren.
Injury,s.owre^/, beleediging.
Injurious, adj. beleedigend.
Injustice, s, onregtvaardig»
heid.
Inland, adj. wat dieper in
het land is; inland parts,
binnenlanden.
Inmost, adj. binnenste, in
het binnenste, diepst,
landwaarts.
Inn , 8. herberg, logement.
Innocence , s. onschuld.
Innocent, adj. onschuldig,
to Inquire , of to enquire ,
V. n. naar iets vragen,
onderzoeken; to inquire
into, onderzoeken.
Inquiry, s. onderzoek.
Inquisitive, ady weetgierig,
onderzoekende.
Insatiable, adj onverzadelijk.
Inscription, s. inscriptie,
opschrijt.
Insect, s. insect, gekorven
diertje,
Insensil)je , adj. ongevoelig.
Insensibly, adv. ongevoelig,
langzam er hand.
Insensibility , s. ongevoelig-
heid,
to Insinuate, v. a. /e verstaan
geven , te kennen geren.
Insinuation, s. bekwaamheid
om zich hij iemand door
vleijerij in te dringen ,
indringing.
to Insist, V. n. er op staan,
er op aandringen.
Insolent, adj, irotsch,
schaamteloos, onb-schoft.
to Inspire, v. a. inblazen,
inboezemen, bezielen.
Instance, s. voorbeeld; for
instance, bij voorbeeld.
Instant, s. oogenblik.
Instantly, adv. dadelijk.
Instead, adv; in plaats.
to Instill, V. inboezemen.
Instinct, s. instinct, dier-
lijke drift.
Institution, verordening,
wet, inrigting,
to Instruct, v. a. onderrig-
ten, onderwijzen.
Instruction , 8. onderwijs;
instructions, {van eenen
afgevaardigde), ins truc-
tiën.
Instrument, s. werktuig,
document, schriftelijk
verdrag, geschrift, acte.
Insult, s. beschimping, be-
spotting.
to Insult, \. Si. beschimpen,
bespotten.
Insurrection, s. opstand,
jnuiterij, oproer.
Integrity, s. eerlijkheid,
opregtheid.
Intemperance, 8. onmatig-
heid,
to Intend, v. a. ctn, voorne-
mens zijn, in den zin
hebben.
Intense, adj. eenen hoogen
graad van innerlijke sterk-
te hebbende, hevig, hij
zonder groot.
Intent, adj. ingespannen.
Intention, s. voornemen.
to Intercept, v a, onder-
scheppen, ophouden , {op
den weg).