Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
230
W.X.Y.Z.
to Impel. v. a. aandrijven,
drijven.
Imperia!, adj. keizerlijk.
Imperceptible, adj. onbegrij-
pelijh, onzigtbaar, on-
merkbaar.
Impertinent, adj. onbe-
schaamd, ongerijmd.
Impetuous, adj. hevig, on-
stuimig.
Impetuosity , s. hevigheid,
onsluimigheid.
Implicit, adj. ingewikkeld,
niet uitdrukkelijk; to be
of an implicit faith , zich
op eens anders geloof-
waardigheid verlaten.
to Implore, v. a. aan roepen,
smeeken, om iets verzoe-
ken.
to Imply, V. a. in zich slui-
ten , in zich bevatten,
beduiden.
Importance, s. belangrijk-
heid, gewigt.
Important, adj. gewigtig,
belangrijk.
Importunate , adj. lastig ,
onstuimig {in het verzoe-
ken, en begeeren),
to Importune, v. a. lastig
vallen, lastig worden.
Impossibility, s, onmogelijk-
heid.
Impossible, adj. onmoge-
lijk.
Impostor, 8. bedrieger, be-
driegster.
Impotent, adj.swjaA, krach-
teloos.
Impracticable , adj. ondoen-
lijk.
to Impress, v. a. indrukken,
diep inprenten.
Impressed, part, doordron-
gen.
Impression , s. indruk.
Imprisonment, s. gevangen-
schap, hechtenis,
to Improve, v. a. volkome-
ner maken, verbeteren.
Imprudence, s. onvoorzig-
tigheidy onverstand.
Inpudence, s. onbeschaamd-
heid.
Impudent, did j. onbeschaamd,
to Impute, v. a. toereke-
nen, toeschrijven.
In, prep. in.
Incapable, adj. onbekwaam ,
buiten staat,onvermogend.
to Incense, v, a. ontrlam-
men, tot toorn wekken ,
verbitteren.
Incessant, ^d'yonafgebroken.
Inch, s. duim {als maat).
Inclinution, s^ neiging,
to Incline, v. a. neigen,
genegen maken, zich tot
iets neigen, tot iets ge-
negen zijn.
Inclined, adj. genegen.
to Inclose, v. a. insluiten,
opsluiten.
Incognito , adj. incognito ,
onbekend, zonder zich
bekend te maken.
Incomparable, adj. onver-
gelijkelijk.
Inconsiderable, ndy onaan-
zienlijk , onbelangrijk.
Inconsistency, s. tegen-
spraak , ongerijmdheid.
Inconstancy, s. onbestendig-
heid , wankelmoedigheid,
Inconveniency , s. zwarig-
heid, verlegenheid.
Increase, s. vermeerdering ,
aanwas,
to Increase , v. a. et n. ver-
meerderen , vergrooten ,
zich vermeerderen, aan-
g roe ij en.
Incredible,adj. ongeloofelijk.