Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
H.
229
to Iluiit» V. a. jagen.
Hunter, s. jager.
Hunting, s. jagt.
Hurry , 8. haast, drift,
overhaasting.
to Hurry, v. n. et u. zich
haasten, spoeden, met
onstuimighi'id en spoed
wegvoeren.
Hurt, ütnadeely beschadiging.
to Hurt, V. a. wonden, be-
schadigen, nadeelig zijn,
krenken.
Hurtful, adj. schadelijk.
Husband, s, echtgenoot,wan.
Husbandman, s landman.
Husbandry, s. landbouw.
to Husli, V, a. stillen, ge-
rust doen zijn.
Hut, 8 hut, stulp f arme
woning.
Hyde-park, 8. naam vaneen
bosch of park in Londen.
Hymn, s. gezang, lofge-
zang.
Hypocrite, s. huichelaar.
I.
1, pron. ik.
Ichneumon , ichneumon ,
{eene Egyptische rot).
Ida, 8. Ida, (een berg in
Phrygië).
Idea, a. denkbeeld.
Idiot, 8. onwetend of krank-
zinnig mensch.
Idle, adj,/Mt, 7iietig, beu-
zelachtig; idle expenses,
nuttelooze uitgaven»
to Idolize, V. a. vergoden,
aanbidden.
If, conj. indien; as if,
alsof, of.
Ignominious, adj. schande-
lijk.
Ignorance, s onwetendheid.
Ignorant, adj, omoelend.
Ilion, 8» Ilion, een andere
naam der stad Troje.
ril (in plaats van I will),
ik wil,
111, adj. kwaad, slech t, ziek,
111-bred , adj. onbeleefd,
slecht opgevoed.
Illiberal, adj. onedel, voor
een beschaafd man onbe-
tamelijk, onheusch, on-
vrijzinnig.
Illiterate, adj. ongeleerd,
ongeletterd.
Ill-natured, adj. boosaardig,
ongedienstig, slecht ge-
humeurd.
Illness, s. ziekte.
Illusion, 8. begoocheling,
hersenschim
Illustrious, adj. beroemd,
edel, voortreffelijk.
Image, s. beeld, gedaante.
Imaginary, adj denkbeeldig,
ingebeeld.
Imagination , s inbeelding ,
verbeelding.
to Imagine, v. a. zich inbeel-
den , zich verbeelden.
Imbue, Y. a. indoopen.
lo Imitate, y. b, nabootsen.
Immediate, adj. onmiddel^
lijk, terstond.
Immediately, adv. onmid-
dellijk , zoo aanstonds,
zonder vertoeven.
Immense , adj. onmetelijk,
to Immerse, v. a. indoo-
pen , onderdompelen, diep
in iets verzinken.
Immoderate, adj. onmatig.
Immortal, adj. onsterfelijk.
Immoveable, eiA]. onbewege-
lijk, onverzettelijk.
Impatience, s. ongeduld.
Impatiently , adv. ongedul-
dig.