Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
228
H.
Hollow, 8« holle ruimte, gat.
Holy, adj. heilig ; holy wa-
ter, wijwater.
Home, s. vaderland; at
home, ie huis.
Home, adv. naar huis.
Homely, adj, gering, schraal,
sober, slecht, ruw, lomp.
Homer, s. Homerus, (een
oud Grieksch dichter).
Homeward, adv. huiswaarts.
Honest, adj. eerlijk.
Honesty, s. eerlijkheid, regt-
schapenheid.
Honey, s. honig»
Honey-comb, s. honigschijf,
honigraat.
Honour, s. eer, eergevoel,
edelmoedigheid.
to Honour, v. a. eeren.
Honourable, adj. eervol,
achtbaar.
Hook, 3. haak.
Hooked, adj. krom, ge-
kromd.
to Hoot, V. n. schreeuwen,
{van de uilen) krassen.
Hooting, 8. schreeuwen,
gekras,
to Hop, V. n, huppelen.
to Hope, V. a. et n. hopen.
Hope, 8. hoop.
Honestly, adv. eerlijk.
Horn , s. hoorn.
Horned, adj. gehoornd.
Horned-beast, s. horenheest,
horenvee.
Horrid, adj. huiveringwek-
kend, schrikkelijk,
Horrer, s, schrik, afgrijzen.
Horse , 8. paard, ruiterij.
Horseback, s. rug van een
paard; on horseback, te
paard.
Hospital, s.gast-
huis.
Hospitality, s. gastvrijheid.
Host, s. waard.
Hostile, adj, vijandelijk.
Hot, adj. heet.
Hound , s. jagthond.
Hour, 8. uur.
House, s. huis; to keep
house, huishouden.
Household, s. huishouding;
adj huislijk.
How, adv. hoe.
However, adv. nogtans, ech-
ter, desniettemin, des-
niettegenstaande, hoe ook;
however severe, hoe ge-
streng ook.
to Howl, V, n. huilen.
Howsoever, adv. op welk
eene wijze het zij, hoe
hel ook zij, hoezeer ook.
Hubbub, ^.geschreeuw, ge^
raas,
to Uug, v. a. omarmen.
Huge, aóy zeer groot, ont-
zettend.
Human, adj. menschelijk.
Humane, adj. menschlie-
vend, liefderijk.
Humanity, s. menschheid,
menschelijkheid.
Humble, aój, nederig, oot-
moedig.
to Humble, v. a, verootmoe^
dig en.
Humility, s. nederigheid.
Hummingbird, s. koltbrietje.
Humour, s. luim, goede
luim; tobe out of humour,
in geene goede luim zijn.
Humourist, s humorist, {ie-
mand, die zonderlinge in-
vallen heeft.)
Hunchback, ady gebogcheld;
s. bultenaar.
Hung, part. van to Hang,
hangen.
Hunger, s. honger.
Hungry, adj. hongerig.