Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
H.
227
hunne verwonderirig ie
betuigen.
Helpless, adj. hulpeloos,
to Hem, V, n. kugchen.
Hen, s. hen, kip.
Hence, adv. van hier, van
daar,
Henry, s. Hendrik
Hephaestion, s. Ilephaestion,
(een vriefid en gunsteling
van Alexander den groo-
te).
Her, pron. (persoonlijk, de
accusativus van den der-
den vrouwelijken persoon,
of van she,) haar, (een
bezittelijk van den der-
den vrouwelijken per-
soon,) haar, hare.
Herb, s. kruid, plant.
Herd, s. ktidde.
Herdsman, 5. herder.
Here, adv. hier.
Hereabouts, adv. hierom-
trent, hier omstreeks.
Hereafter, adv. na dezen,
in het toekojnende, voor
het vervolg.
Hereditary, adj. erfelijk.
Hermes, s. de Grieksche
naam van JHercurius, (de
bode der Goderi),
Hermit, s. kluizenaar.
Hero, s. held.
Heroic, adj. heldenmoedig,
heldhaftig; heroic virtue,
heldendeugd; heroicverse,
heldenverzen.
Heroism , s. heldenmoed.
Herself, pron. zij zelve, haar
zelve, zich.
to Hesitate, v. n. blijven
steken, besluiteloos zijn,
aarzelen.
Hesitation, s. blijven steken,
besluiteloosheid, aarze-
ling.
Hey-day, int. (uitroep van
vrolijkheid) heisa, holla,
* to Hide , V. a. (imp. I hid
part, hidden), verbergen.
Hideous, adj. leelijk, af
schuwelijk.
Higgler, s. kramer.
High, adj. hoog; high-priest,
hoogepriester; on high,
in de hoogte; from on
high, van boven neêr.
Highly, adv. grootelijks.
Highway, s. landstraat, weg.
Hill, s. heuvel.
Hillock, s. kleine heuvel,
heuveltje.
Him, pron. (de accusativ,
van he, hij, dus:) hem.
Himself, pron. hij zelf, hem
zelven, zelf, zelven, zich.
Hind, s. hinde, [het w^fje
van een hert),
lo Hinder, v. a. hinderen,
beletten.
Hippopotamus, s. rivier^
paard,
to Hire, v. a. huren.
His, pron. (het mannelijk
bezittelijk voorn, van den
derden persoon, het llol-
landsche:) zijn.
Historian, s. geschiedschrij-
ver.
Hither , adv. hierheen.
Hitherto , adv. tot dus ver.
Hive, s. bijenkorf.
to Hoard, v. a. inzamelen,
ophoopcn.
* to Hold, (twi/j.1 held,/)«»■ƒ.
held of holden) V. a. hou-
den, terug houden.
Hold, s. houden, vatten;
to lay hold of a thing,
iets aangrijpen.
Hole, s. hol, gat,
Holland, s. Holland,
Hollow, adj. hoi.