Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
2U
E,
asmuK, dweepeTij, geest-
drift.
Enthusiast, ». diceeper.
Enthusiastic , adj. dwee-
pendi enthusiastic rapture,
geestverrukking.
Entirely, adv, geheel, vol-
strekt.
to Entitle, v. a. regt en
aanspraak op iels geven,
geregtigen; to be enti-
tled to a thing, regt op
iets hebben.
Entrance, s, intrede , bin-
nentreden.
to Entreat, v. a. bidden.
Entreaty, s. verzoek.
to Entrust, v. a. toever-
trouwen.
Entry, s. ingang, plegtige
intogt.
to Entw^ine , v. a, onnoin-
den.
to Envelop, v. a. inwikke-
len, inkleeden.
to Environ , v. a. omgeven.
Envious, adj. nijdig.
Envy, s. nijd.
to Envy, V. a. benijden.
Epilepsy, s. vallende ziekte.
Epirus, 3. Epirus, {Grieksch
landschap).
Epitaph, s. grafschrift.
Epithet, s.bijvoegelijk woord,
bijnaam.
to Equal, v. a. gelijken ,
gelijk zijn.
Equal, adj. gelijk, evenre-
dig, berekend {voor iets).
Equally, adv. insgelijks.
Equilibrio , 9. Equilibrium ,
evenwigt, gelijkheid.
Era, s, tijdrekening.
to Erect, v. a, oprigten.
Erect, adj. opgerigt, regt op.
Ermeland, s. naam van een
bisdom in Westpruissen,
Errand , «. boodschap, be-
stelling.
Erroneously, adv. dwalend,
verkeerdelijk.
Error, s. dwaling, misslag.
Eruption, s. uitbarsting.
Escape, s. vlugt, ontwij-
king; he made his escape,
hij ontstiapte,
to Escape, v. n. ontsnap-
pen.
Especially, adv. voorname-
lijk.
to Espouse, V. a. huwen,
trouwen.
to Espy, V. a. ontdekken, ge-
waar worden , bespieden.
Essential, adj. wezenlijk.
to Establish, v a vaststel-
len , oprigten, instellen,
stichten , grondvesten;
they establish themselves,
zij zetten zich neder.
Eslate , s. landerijenland-
goederen , goed, vermogen.
to Esteem , v. a. hoogach-
ten , achten, schatten,
waarderen.
Esteem, s. achting.
Estimation, s. achting,
aanzien.
Estremadura, s. naam van
ec7ie Spaansche jJTOvincie,
Europe, s. Europa.
European, adj. Europeesch,
European, s. Europeer.
Eunuch, s. gesnedene.
Even, adv. «e//»; not even ,
niet eens.
Evening, s. avond.
Event, s. gebeurtenis, uit-
komst.
Ever, adv. ooit, altijd.
Every, adj. ieder; every
one, een ieder, ieder;
every thing, alles.
Evidence, s. oogenschijn-