Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
E.
213
Enchanter, t. toovenaar.
Enclosure, s« omheining,
omheinde plaats, kamp.
Encounter, s. strijd, gevecht,
to Encourage, v. a. opvro-
lijken, aanmoedigen.
Encouragement, s. aanmoe-
diging,
to Encroach, v. n. inbreuk
op eens andersregt maken.
End, s. einde, doel, oog-
merk,
to End, Y. a, et n. eindigen,
to Endear, v. a. waard, aan-
genaam, bemind maken.
Endearment, s. belooning
van liefde, bewijs van
teederheid,
to Endeavour, v. n, trach'
ten, ondernomen, beproe-
ven , naar iets streven.
Endeavour, s. poging.
to Endow, V. a begaven,
{met voorregten)begiftigen.
to Endure, y, a. uithouden,
verdragen, verduren.
Enemy, s. vijand.
Energy, s.kracht,veerkracht,
to Enfeeble, v. a. ontzenu-
wen, verzwakken.
to Engage, v. a. tot iets
overreden, betcegen, met
iets bezighouden; deeply
engaged in reflection , in
overdenkingen verdiept;
aangrijpen, tegen iemand
of iets vechten.
Engagement, s. gevecht,
veldslag,
to Engender, v. a. telen.
English, 8. plur. de Engel-
schen.
English, adj. Engelsch.
Englishman, s. Engelschman,
to Engrave, v. a. graveren,
to Engross, v. a. zich van
eene zaak geheel meester
maken; to engross all the
time, den geheelen tijd
wegnemen.
Engrossed, adj. geheel met
iets bezig.
to Enjoin, y. a, aanbevelen,
voorschrijven, opdragen.
to Enjoy, v. a. genieten,
zich vermaken met [iets);
to enjoy one's self in, zich
overgeven aan, genieten.
Enjoyment, s. genot.
to Enlarge, v. a. vergrooten ,
vermeerderen, verwijden.
to Enlighten» v. a. ophelde-
ren, verlichten.
to Enliven, v. a. verleven-
digen, bezielen.
Enmity, s. vijandschap.
Enormous, adj, buitenge-
woon groot, ontzettend.
Enough, adv. genoeg.
to Enquire, zie to Inquire,
onderzoeken.
Ensign, s. vaandel, eere-
teeken, tceken eener waar-
digheid.
to Enslave, v. a. tot slaaf
maken, van zijne vrijheid
berooven.
to Ensue, y. n. {uit iets)
ontstaan, volgen.
to Ensure, v. a. beveiligen,
verzekeren.
to Enter, v. a. etn. binnen
gaan, indringen, zich
met iet* inlaten.
to Enterprise, v. a. onder-
nemen.
Enterprise, s. onderneming,
to Entertain, v. a, ontha-
len, gastvrij ontvangen,
koesteren, onderhouden.
Entertainment, 8. onder-
houd, onthaal, gastmaal,
smulpartij.
Enthusiasm, •. enthusi^