Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
212
E.
volg} to this effect, aldus;
doelf voornemen, inhoud;
in plur. bewegelijke goe-
deren, effecten.
to Effect, V. a. werken, be-
werken , voortbrengen,
uitwerken.
Effectually,adv. krachtdadig.
Effort, ». inspanning, po'
ging.
Egad, adv. zeer zeker, zeker-
lijk.
Egg. 8. ei.
Egotism, s. egoismus, zelf-
gevoel, zeljiiefde , zucht
om altoos van zich zei-
ven te spreken.
Egypt, 8. Egypte, {een be-
kend land in Afrika).
Eight, adj. acht.
Eighteen, adj. achttien.
Eighth, adj. achtste.
Either, pron. een van beide,
eene van beide; conj, of,
either,,. or, hetzij... of,
of. . . of.
to Elapse, v. n. verstrijken,
ongemerkt voorbijgaan
{van den tijd).
Elder, adj. ouder.
Eldest, adj, oudste.
to Elect, v. a. kiezen.
Election, s. verkiezing.
Elegance, s. sierlijkheid,
smaak , bekoorlijkheid,
pracht.
Elegantly, adv. sierlijk.
Element, s. element, hoofd-
stof.
Elephant, a. olifant.
Elevation, 8. verheffing, ver-
hevenheid, hooge rang.
Eleven, adj. elf.
to Elope, v. n. ontloopen,
ontsnappen.
Eloquence, 8. welsprekend-
heid.
Else, adv. anders, elders.
to Embarrass, v, a. verwar-
ren , verlegen maken.
Embarrassment, s. verlegen-
heid.
to Embark, v. n. te scheep
gaan, zich inschepen.
Embassador, s. gezant.
Embassadress, s. vrouw van
eenen gezant.
to Embellish, v.a. ccr/raoye».
Embellishment, s. versie-
ring , versiersel.
Embers, s. pl. gloeijende
asch.
Emblem, 8. zinnebeeld,
to Embrace, v. a. om-
armen, omvatten, be-
geerig aannemen.
Embroidery, s. borduursel.
Emergency, s. onverwacht
vourval.
Eminence, s. hoogte, heuvel.
Eminent, adj. verheven,
voortreffelijk, uitstekend,
Emmet, s. 7nier.
Emotion, s. hevige harts-
togt, aandoening, opwel-
ling, {des gemoeds).
Emperor, s. keizer.
Empire, s. rijk, {bijzonder)
het Duitsche rijk.
to Employ, v, a. gebruiken,
aanwenden, in openbare
zaken gebruiken; to be
employed, posten bekhe-
den, bezig houden.
Employment, s.post, bezig-
heid.
Empty, adj. ledig.
to Empty, V. a. ledigen.
to Enable, v, a. bekwaam
maken, in staat stellen.
Enactor, s. wetgever,
to Enamour, v. a. verliefd
maken, verlieven, ver-
liefd raken.