Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
E. 211
ze, in plaats van : gou' Eagerness onstuimigheü/y
verneur, hevige begeerte.
Dubious, adj. twijfelachtig. Eagle, s, ndelaar, arend,
Ducat, s. dukaat. Ear, s. oor.
Due, 8. {Fransch in plaats Early, adj. et adv. vroeg,
van het Engelsche Dvike)-. to Karn, v. a. winnen {b.v.
hertog. den kost).
Duck, 8. eend. Earnest, 8, ernst, {in te-
Due, adj. schuldig, beta- genstelling van scherts),
mende. Earnestly, adj. ernstig, ij-
Due, s. verschuldigde, rerig, begeerig.
Duel, s. tweegevecht. Earnestness, s. ijver, he-
Duellist, 8. tweestrijder, vigheid, onstuimigheid.
to Duel, s.n. duelleren, in Ear>ring, s. oorring,
een tweegevecht treden. Earth. 8. aarde,
Duke, 8. hertog. Earthen, adj. aarden.
Dull. adj. laf, dom, slaperig, Earth-quake, s. aardbeving.
Dung, s. mest, mist. Ease, s. rust, gemak, onge-
Dungeon, s.kerker, gevan- dwongenheid; at ease,
genis, {voornamelijk on- naar wensch.
der de aarde). Easily, adj. ligtelijk, zon-
During, prep. gedurende, der veel moeite.
Dusk, 8. schemering. Eastern, adj. oostelijk, oos-
Dutch, adj. ei i, Hollandse h, tersch.
Hollander, Nederlander, East, s. oost, (oostersche
Dutchman , s. Hollander , landen).
Nederlander, Easy, adj. ligt, gemakke-
Dutiful, adj. eerbiedig , /yA; easy credulity, groote
dankbaar, ligtgeloovigheid, gerust.
Duty, 8. pligt, kinder- zeker, ongedwongen,
lijke eerbied, belasting, * to Eat, (m/>. eat, ate,
to Dwell, wonen, ver- eaten) v. a. eten,
toeven, zich ophouden. Eating, s. eten.
Dwelling, s. woning. Eaves, s. pi. de over het
Dying, aój. stervende, {van huis uitstekenderand van
to die). het dak; goot, lek.
Dyrrachium , Dyrrachiuvi, Echo, s, echo, weerklank,
{eene Grieksche haven in to Echo, v. n. weergalmen,
Ilhjrië, thans Durazzo), to Edify, v. a. bouweti,
stiijiten, {in eenen gods-
E. diensiigen zin),
to Educate, v, a. opvoeden.
Each, pron. elk, ieder, (ei- Education, s. opvoeding,
genlijk van twee). E'en , zamengetrokken , uit
Eager, adj.icjeeri^, yreri«^, even, zelfs.
Eagerly, adv. vi/ri^, begee- to Efface, y, uitwisschen,
rig. Effect, s. uitwerking, ge-