Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
210
D.
(esn wegens zijne wreed-
heid bekende Keizer der
eerste eeuwen, do broe-
der ran Titus en zijn op-
volger)»
Donation, 3, schenking.
Done, part, van to do, ge-
daan, geschied; have
done! houd op.
Don't, in plaats van do nat,
doe niet.
Door, 8. deur.
Double, adj. dubbel.
to Double, V. a. verdubbelen.
Doubt, s. twijfeling; no
doubt, buiten twijfel.
to Doubt, y.^.Qin.twijfelen,
Doubtful, adj. onzeker, twij-
felachtig, nog onbeslist.
Doubtless, adv. twijfel.
Dowager, s. «fowainère, {ee-
ne weduwe van aanzien).
Down, adv. neder, naar
beneden; np and down, op
en neder, heen en weder ^
prep, als: down the cur-
rent, den stroojnaf, be-
neden aan den stroom,
Down, i.dons, {de zachtste
veren).
to Drag, V. a. trekken, slepen.
Draught, s. trekken, teug,
slokje , wissel, aanwij-
zing ter betaling,
to Draw, {imp. (itQvi. part,
drawn) v. o, et n. trek-
ken; to draw lots, loten;
zich slepen, zich lang-
zaam xoortbewe'^en; to
draw nearer, langzaam na-
der komen; to draw on,
veroorzaken , naderen ;
to drav? np, in slagorde
scharen.
Drawing'Toom, 6. assemblee-
zaal aan het hof, visite-
kamer.
Dread, s. schrik.
to Dread, v. a. vreezen,
schrik, vrees gevoelen.
Dreadful, adj. verschrikke-
lijk.
Dreadfully, adv. schrikkelijk.
Dream, s. droom.
Dress, s. kleeding.
to Dress, v. a. {over het
algemeen:) de behoorlijke
toebereiding geven, {spijs)
bereiden, in gereedheid
brengen, klaar maken,
hekleeden , kleeden ; lo
dress a wound, eene wond
verbinden.
to Drink, v. a, et n, {imp,
drank part. drunk) drin-
ken, zitten te drinken.
Drinking, s. drinken.
* to Drive, v, a. etn, drij-
ven , wegjagen, zich ge-
' weldig, met onstuimigheid
bewegen, rijden, tot iets
dwingen, noodzaken.
Driver, s. drijver , rijder.
Drollery, ^.vrolijkheid, grap.
Dromedary, s. dromedaris,
{eene soort van kameel).
to Drop, V. a. et n. neder-
vallen , {in druppels) la-
ten vallen, laten varen ,
verlaten.
Drove, s. kudde, zwerm.
to Drown, v. a. verdrin-
ken, verdooven.
Drudgery, s. zware, gerin-
ge arbeid, slaafsch werk.
Drunk, adj. beschonken,
door den drank beneveld.
Drunken, aan den drank
verslaafd, zuiperig.
Drunkenness, s. dronken-
heid y dronkenschap.
Dry, adj. droog, dor.
Dry-nurse, s. kindermeid,
spot- en schertsendor wij-