Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
D.
209
Distemper, s. ziektf.
Distinct, adj. duidelijk.
Distinctly, adv, duidelijk.
Distinction, s. onderschei-
ding, onderscheid, aan-
zien; a man of distinction,
een man tan aanzien,
to Distinguish, v. a. on-
derscheiden , door ken-
merken des toorregls af-
zonderen.
Distinguished, adj. uitste-
kend,
to Distract, v. a. verlegen
maken , razend maken ,
iemand tan zijne zinnen
berooven.
Distracted, adj. buiten zich
zeiven, radeloos.
Distress, s. ongeluk, tegen-
spoed , droefheid, kom-
mer, ellende, nood.
to Distress, v. al kommer
teroor zaken,bekommercn,
ongelukkig maken,
to Distrust, V. a. niet ter-
trouwen , wantrouwen,
mistrouwen.
Distrustful, adj, wantrou-
wig,
to Disturb, v.a ontrusten,
verwarren; to disturb the
water, het water troebel
maken.
Disturbance, s. stoornis.
to Dive, v. n. duiken, on-
derduiken, diep in eene
zaak ifidringen.
Diversion, s. verstrootjing
des gemoeds, tijdverdrijf,
to Divert, v. a, et n, ver-
vrolijken , vermaken,
to Divide, v. ei.deelen, on-
eenig maken; divided,
oneenSy besluiteloos, zich
verdeelen, verslrooijen ,
oneens worden.
Divine, adj. goddelijk; di-
vine service, godsdienst.
Division, s. afdeeling,
* to Do, v. a. et n, {imp,
did, part, done) doen,
maken, zich bevinden;
how do you do ? hoe be-
vindt gij «? hoe taari
gij7 — aangaan, bruikbaar
zijn; it would not do, het
wilde niet gaan; will this
do? zal het nu gaan'^
to do without, doen zon-
der, ontberen; zeer dik-
wijls wordt dit do ook als
een hulpwoord gebruikt ,
OW» elk werkwoord daar-
mede te tertoegen. Bij-
zonder geschiedt dit bij
tragen en bij ontkennin-
gen : I do not think , ik
denk niet; do you be-
lieve ? gelooft gij ?
Docile, adj. leerzaam.
Docility, s. leerzaamheid.
Doek, s. dok {eene plaats
in eene haven, om sche-
pen te vertimmeren ofte
bewaren).
Dockyard, s. dok, tim-
merwerf voor schepen ,
scheepswerf.
Doctor, doctor, {de hoog-
ste Akademische waar-
digheid in elke faculteit);
doctor, {aanspraak aan
eenen geestelijke,) dominé.
Doctrine, s. leer.
Dog, 8. hond.
Doing, doen, handelen.
Dollar, 8. daalder, rijks*
daalder.
Domestic , 8. bediende, huis-
genoot, adj. huisselijk.
Dominion, s. heerschappij,
gebied, provincie,^
Domitian, s. Domitiaan,
16