Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
208
D.
zigtig gedrag, voorzigtig'
heid.
to Disdain, v. a. terachlcn,
versmaden.
Disdainfully, adv. met ver-
achting.
Disease, s. onpasselijkheid,
ziekte.
to Disentangle, t. a. losma-
ken , ontwarren.
to Disgrace, y-. a. ontueren,
beschimpen.
to ')i3gui8e, V. a verkleeden,
verbergen.
Disgust, s. ajkeer, walging,
tegenzin.
to Disgust, V. a. walging
veroorzaken, tegenzin ver-
wekken.
Dish, s. schotel,
Disinclinable, adj. ongene-
gen.
Disinterested, adj, belange-
loos,
to Dismay, v. a. verschrik-
ken , moedeloos maken,
to Dismiss, v. a. wegzenden ,
iemand zijn afscheid ge-
ven,
to Dismount, v. n. van het
paard stijgen, stappen.
to Disobey, v. o. ongehoor-
zaam zijn,
to Disorder, v. a. in wan-
orde brengen, verwarren,
to Dispense, v, a. (van eene
verbindtenis) ontslaan ,
besturen, uitdielen; to
dispense justice , regt
spreken,
to Disperse, v a. verstrooijen,
to Display, v. a. uitbreiden ,
ten toon spreiden.
Display, s. ten toon stel-
ling ; to yield a display,
«0/5 ten toon spreiden,
to Displease , v. a. et n, mis-
noegen verwekken, belee-
digen; displeased, belee-
digd, misnoegd zijn.
Displeasure , s. misnoegen ,
ongenade.
Disposal, s. beschikking,
magt, dispositie; my life
is at your disposal, mijn
leven staat in uwe hand,
to Dispose, V. n. et a. be-
schikken; to dispose of,
etc. over iets beschikken,
gebieden; to dispose of a
daughter in mariage ,
eene dochter uithuwen;
tot iets genegen maken,
voorbereiden tot iets.
Disposition , s. neiging, aan-
leg , geaardheid, gemoeds-
gesteldheid , . gemoedstoe-
stand.
Dispute, 8. twist.
to Dispute, V. a. en n. over
iets redetwisten, iets be-
twisten.
to Disquiet, v. a. veront-
rusten.
Disquietude, s. onrust.
Disquisition, 8, onderzoek,
natorsching,
to Disrobe, v. a. ontklee-
d^n, ontdoen; he disro-
bed himself of majesty ,
hij ontdeed zich van de
majesteit.
Dissatisfied, adj. misnoegd.
Dissension, s. oneenigheid,
twist,
to Dissipate, v. a. ver-
strooijen , verkwisten,
to Dissolve, y. a. oplossen,
smelten.
to Dissuade, v. a. ontraden,
afraden.
Distance, a. afstand.
Distant, adj. verwijderd,
afgelegen, ver, verre.