Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
D.
207
to Devour, v. a, verslinden,
begeerig vreten.
Devout, adj. vroom.
Dialogue , s. gesprek,
to Dictate, v. a. dicteren,
voorschrijven.
Dictate, s. voorschrift, re-
gel , stelling.
Did, {imp, van to 6.o)deed,
to Die, V. n. sterven,
to Die, V. a. verwen.
Dier, s, verwer,
Difl'ereiJce, 8. onderscheid,
DiiTereiit, adj, verschillend.
Difficulty, s. zwarigheid,
verlegenheid.
Diffident, adj. wantrouwend,
besluiteloos.
to DilTuse , v. a. uitgieten,
uitschudden, verbreiden.
* to Dig, V. a. (imp, en part,
dug) graven; to dig up,
opgraven.
to Digest, y, a. verduwen.
Digestion, 8. verduwing ,
spijsvertering , digestie.
Dignified, adj. met eene
(geestelijke) waardigheid
bekleed.
Dignity, s. waardigheid.
Digression, s. uitwijding.
Diligently, adv. met vlijt,
naarstig, zorgvuldig,
to Dine, v. n. (te rniddag)
spijzen, eten.
Dinner , s. middagmaal,
maaltijd,
to Dip, V. a, indoopen.
Dire , adj. schrikkelijk,
wreed,
to Direct, v. a, regeren,
leiden, beschikken, maat»
regels voorschrijven.
Direful, adj. verschrikkelijk.
Dirt, 8. drek, vuiligheid.
Dirty, adj. vuily verachte-
lijk.
to Disable, v. a. ontzenu-
wen, verzwakken.
Disadvantageous, adj. na-
deelig , ongunstig,
to Disappoint, v. a. te leur
stellen, iemands hoop on-
vervuld laten.
Disappointment, 8. teleur-
stelling , verijdeling der
hoop, toorn over de ver-
ijdeling van zijne hoop,
to Discard, v. a. ajdanken ,
afzetten,
to Discern , v. a. onderschei-
den, ontdekken, gewaar^
worden.
Discernment, s. vermogen
om iets te kunnen beoor-
deelen, oordeel, onder-
scheidingsgave,
to Discharge, v. a. (van
eenen last)bevrijden, ont-
ledigen , verrigten, (waar-
toe men verbonden m);
to discharge one's duty,
zijnen pligt doen of be-
trachten.
Discipline, s. krijgstucht,
kastijding; to give one's
self the discipline, zich
kastijden,
to Disconcert, v, a. verle-
gen maken, in verlegen-
heid brengen,
to Discontinue, v. a. niet
voortzetten , ophouden ,
staken.
Discord, s. tweedragt,
to Discourage, v. a. moede-
loos maken, ter neder-
slaan,
to Discourse, v, n. spreken.
Discourse, s. gesprek,
to Discover, v. a. ontdek-
ken y zigtbaar maken, la*
ten zien.
Discretion , 8. discretie^ voor-