Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
206
D.
Deplorable, adj. hcklagens-
waardig, hopeloos,
to Depopulate, v. a, ont-
tolken.
Deportment, 9. gedrag.
to Dppose, V. a. afzetten,
to Deposit, V. a. {op eene
plaats) nederleggen.
Deposition, s. bekentenis,
to Depreciate, v. a. gering
schatten, verkleinen,
to Depress, v. a. nederdruk-
ken, onderdrukken.
to Deprive, v. a. berooven,
to Derive, v. a. afleiden,
van iemand iets ontvan»
gen,
Dervis, s. Dervis, (eenTurk-
sche monnik).
to Descend , v. n. naar be-
neden gaan, nederdalen,
afstammen.
Descendant, s. afstamme-
ling, nakomeling.
Descent, s, afkomst, af-
stamming.
toDescribe, v. a. beschrijven,
to Desert, v. a. verlaten,
deserteren.
Desert, s. woestijn.
Deserter, s. deserteur, over-
looper,
to Deserve, v. a. verdienen.
Deservedly , adv. naar ver-
diensten.
Design, s. doel, plan, ont-
werp; to have a design,
voornemens zijn,
to Design, v. a. ten doel
hebben, in den zin heb-
ben, tot iets bestemmen,
wijden, beduiden.
Desire, s verlangen, wensch,
to Desire, v. a. wenschen,
hegeeren, verzoeken.
Desirous, adj. verlangend^
begeerig.
Desk, s. lessenaar.
Desolation , s. verwoesting.
to Despair, v. n. wanhopen.
Despatch, s. afzending,
haaat.
to Despatch, v. a. afzenden.
Desperate, adj. wanhopig.
to Despise, v, a. verachten.
to Despoil, v.a. plunderen,
berooven^
to Destine, v. a. bestem-
men, bepalen.
to Destroy, v. a. verwoes-
ten, vermoorden.
Destruction , s. verwoesting.
Detail, s. omstandig berigt,
uitvoerige teregtwijzing
over iels, bijzonderheid.
to Detain, v. a. terughou-
den, onthouden.
to Detect, v. a. ontdekken.
Determination, s. bepaling.
to Determine, v. a. bepalen ,
vaststellen , besluiten, een
besluit nemen.
to Detest, v. a. verfoeijen,
toDethrone, v.a onttrounen,
to Detract, v. a. aftrek-
ken, verkleinen, iemand
onregt doen^ lasteren.
Detractor, s. lasteraar.
Device, s. list, kunstgreep.
Devil, s. duivel, duivel,
{in U gewone leven eene
uitdrukking van verwon-
dering of ontevredenheid).
Devilish, adj, duivelsch,
verduiveld, in het ge-
wone leven: zeer, vol-
strekt.
to Devote, y.n. wijden, ver"
oordeelen, tot een doel
bestemmen.
Devotion , s. godsdienstig-
heid, vroomheid; books
of devotion, stichtelijke
boeken.