Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
20A
D.
Cnstomary, adj. gewoon,
gebruikelijk.
to Cut, v.a. snijden, houwen,
doorsnijden; to cut off,
afsnijden , niiroeijen,
vermoorden.
Cynical, fiA]. cynisch, ruio,
onbeschaafd.
Cyrus, 8. Cyrus, {de aiich-
ter van het Perzische rijk).
Czar, 8. Czaar, {de titel
van de Russische Keizers),
D.
Daddy, 8. papa, {de uit-
drukking van kinderen ,
vader aanduidende).
Dagger, s. dolk.
Daily, adj. et adv. da'je-
lijks {ch).
Dainties, s.pi lekkerheetjes.
Daintiness, lekkernij, lek-
kerheid.
Damage, s. schade, nadeel,
Damascus, 8. Damascus,
{hoofdstad van Syrië),
to Damn, v. a. verdoemen.
Damp, 8. damp, bedwel-
ming, neêrslagtigheid.
Damsel, 8. jong meisje,
jonge juffer.
to Dance, v. n. et a, dansen.
Danger, 8. gevaar,
to Dare, t. n. durven, het
wagen, zich verstouten.
Daring, ad\, verwaand, ver-
metel.
Darius, s. Darius, {denaam
van verscheidene konin-
gen van Perzië),
Dark, adj. ^on&er, duister,
toDarken, t. a. verduisteren.
Darkness, 8. duisternis.
to Dart, V. a. et n. wer-
pen , schieten {een' werp-
spies of pijl), van de
zon: (s/ra/en) schieten,
vliegen {als een pijl).
to Date, V. a. et n. date-
ren, van eenen zekeren
tijd afrekenen.
Daughter, s. dochter.
Dauphin, s. Dauphin, kroon-
prins van Frankrijk,
Daw, s. kauw.
Day, s. dag; to day, he-
den , van daag.
Day-labourer, % daglooner.
to Dazzle , v. a. {door te veel
licht) verblinden.
Dead, adj. dood.
Deal, 8. deel; a great deal ,
veel J a groat deal more,
een goed deel meer, zeer
veel meer.
Dealing, i. gedrag, handel,
handelwijze; justdealing,
eerlijkheid
Dear, adj. dierbaar, waar-
dig, bemind, duur, hoog
in prijs.
Death, s. dood.
Death-song, 8. sterßied.
Debasement, s. vernedering.
Debt, s. schuld.
to Decamp, v. n. met het
leger opbreken.
Decease , s. overlijden.
Deceit, s. bedrog,
to Deceive, v. a, bedriegen,
misleiden.
Decemvir, s. tienman.
to Decide, v. a« beslissen.
Deck, 8. verdek.
Decisive, adj. beslissend.
Declaration, 8 verklaring.
to Declare, v. a. verklaren,
zich voor of tegen iets
verklaren,
to Decline, v. a. vermijden,
van zich afschuiven,
to Decorate, v.a. opsieren,
versieren.