Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
c.
203
Cradle, s. wieg.
Crane, s. hraanvogeU
to Crawl, 8, kruipen.
Cream, s. room (van de melk),
to Create , v. a. scheppen,
voortbrengen.
Creator, 8. schepper.
Creature, s. schepsel, dier.
Credible, adj. geloofxoaar-
dig, geloofelijk.
Credit, s. crediet, eer, aan-
zien.
Creditor, 8. crediteur,schuld-
eischer, (iemand die geld
van ons te goed heeft).
Credulity, 8, ligtgeloovig-
he id.
Creed, s. geloofsbelijdenis.
Creek, s. kleine zee'éngte,
bogt, kreek.
to Creep, v. n. kruipen,
digt bij den grond groeijen.
Crevice, s. spleet, scheur.
Crew, s. scheepsvolk, sche-
pelingen.
Crime, 8. misdaad.
Criininal, adj. strafbaar,
misdadig.
Criminal, s. misdadiger,
overtreder.
Crimson, s. ^armozt;»;crim*
son-coloured, karmozijn.
Crocodile, s. krokodil,
Crony, s. oude kennis , ou-
de vriend; greatest crony
and best friend, oudste
en beste vriend.
Crop, 8. oogst.
Cross, prep. dwars door,
dwars over, over,
to Cros, V, a. over iets
heengaan; to cross a river,
over eene rivier gaan.
Crow, 8. kraai.
Crowd, 8. gedrang, zaam-
gepakte hoop menschen^
gewoel.
to Crowd, v. a» et n, op-
vullen , dringen,
Crown, 8. kroon, schedel,
kroon, (munt, 5 schel-
lingen waard),
Crown-Point, 8. naam tfc«
ner stad in Noord-Ame-
rika.
Cruel, adj. wreed.
Cruelly, adv, wreed, wree-
delijk.
Cruelty, s. wreedheid.
Cry, 8. geschreeuw, wee-
klagt.
to Cry, v. n. et a. schreeu-
wen, weenen, uitroepen,
met luider stem bekend
maken,
Cudge!, 8. stok, knuppel,
to Cultivate, t. a. aanbou-
wen, verbouwen, telen,
kweeken; to cultivate a
garden, een' tuin bebou-
wen; volmaakter maken,
beschaven.
Cumbersome, adj. bezwaar-
lijk , lastig.
Cup , s. beker,
Cup-bearer, a. voorschen-
ker, mondschenker,
Cur, 8. slechte hond, lee-
lijke hond.
to Cure, Si,genezen, heelen.
Curiosity, s. nieuwsgierig-
heid , weetgierigheid,
merkwaardigheid.
Curious, adj. nieuwsgierig,
v)eetgierig, kunstig, sier-
lijk , merkwaardig, be-
zienswaardig.
Curiously, adv. kunstig.
Current, s. stroom,
to Curse , v. a. vervloeken,
vloeken.
to Curve, v. a. krommem
Custody,a.^eran^enMf/toet/e,
Custom, s. gewoonte.