Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
■■■■II
202
C.
to Copy, V. a. kopijéren ^
nabootsen, naüpen.
Coquette, s. coquette, op
veroveringen uitgaande
vrouw, behaagziek meis»
je of vrouw»
Cord, 8. touw.
Cordiality, s. havlelijkheid,
Corinthian, s. Corinthi'èr,
Corn, 8. koorn, graan.
Cornfield, 9. korenveld.
Corner, 8, hoek.
Corpora!, s. korporaal, on-
derofficier.
Corpse, 8» lijk.
to Correct, y. a. beteren,
verbeteren, tuchtigen.
Correspondence, s. omgang,
vriendschappelijke betrek-
king , briefwisseling.
Corrupt, adj, bedorven.
to Corrupt, v. a, verleiden,
omkoopen,
* to Cost, V. n, kosten y to
staankemen; tocostdear,
duur ie staan komen.
Costly, ^dy.duur, kostbaar.
Cottage, 8. klein huis, hut.
Cottage-window , s. venster
eener hut.
Couch, s- rustbed.
Could , {imperf. van l caii)
konde.
Council, s. raadsvergade-
ring»
Counsel, 9. raad.
Counsellor, 8. raadgever,
raadsheer.
to Count, Y. a. et n. tellen,
rekenen.
Countenance, 3. gemoeds-
rust , tegenwoordigheid
van geest; out of coun-
tenance, in drift, in ver-
warring; quite out of
countenance, geheel, ver-
legen , gelaatstrek, gelaat,
{voornamelijk) een gerust
gelaat,
to Countenance, v. a.
dersteunen, beschermen.
to Counterfeit, v. a. nama-
ke7iy naboot sen, huichelen.
Country, s. land, land, in
tegenstelling van stad;
country-mouse, landmuis;
veldmuis , dorpsmuis ;
country-people, landlie-
den; his country, zijn
vaderland.
Country-friend, s. lande-
lijke vriendin.
Countryman, s. landman,
landsfnan.
Country-seat, s. landgoed ,
buiten.
Country-town , s. landstad.
Couple, s. paar,
ConxïiQ^yi.moed,dapperheid.
Courageous, adj. moedig,
dapper.
Course, %.loop, reeks, volg^
reeks; of course, gevol-
gelijk , natuurlijker wijie;
his course , zijn gedrag ;
lewd courses, losbandig-
heid; course of life , le-
vensloop.
Court, s. hof {van een'
vorst), geregtshof.
Courtier, s. hoveling.
Cousin, s. {kind van oom
of tante) neef, nicht.
Cover, 8. dek, kleed, cou-
vert , {een bord met ser-
vet, enz.)
to Cover, v, a, bedekken,
beschermen, verzekeren;
to cover up, dekken.
Covetous, adj, gierig.
Cow, 8. koe.
Cowardice, s. lafheid.
Cowardly, adj, et adv. laf,
versaagd.