Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
19a
c.
Comb, 8. honigraat y kam.
Combat, 8. gevecht, strijd,
to Combat, v. n. vechten,
strijden.
Combatant, ^.strijder, kamp"
vechter,
to Come {imp. I came, part,
come) V. n. komen, aan-
komen ; to come up, ho-
ven komen; (in eenen se-
keren toestand) geraken,
geschieden, het gevolg
va7i iets zijn.
Comedy , s comedie, blijspel.
Comeliness, s. bevallige hou-
ding , aanvalligheid.
Comfort, 8. troost, gemak.
to Comfort, v. a. troosten.
Comfortable, üd],iroostelijk,
aangenaam, genoegelijk.
Command, 8. hevel, com»
man do,
to Command, y, a, heer-
schen , bevelen, comman"
deren, gebieden;. to com-
mand one's attention, ie-
mands aandacht boeijen.
Commander, s. bevelhebber,
heervoerder.
Commencement, s. begin,
to Commend, v. a. aanbe-
velen, prijten.
Commerce, s. handel, ne-
gotie,
to Commiserate, v. a. f»e-
delijden hebben.
Commission, s. commissie y
last,
to Commit, v. a. overge-
ven, toevertrouwen, be-
gaan {eene misdaad).
Common, adj. gemeen, ge»
meen schappelijk , alge-
meen , openlijk, gedurig,
gewoon, bijzondere voor-
regten; a common soldier,
een gemeen soldaat.
Commonly, e^tiy, gemeenlijk,
gewoonlijk.
Commonwealth, 0. gemeene-
best,
to Communicate, v. a. et n.
mededeelen. hekend ma-
ken , gemeenschap onder
elkander hebben , zamen-
hangen.
Compact, 8. vergelijk, ver-
drag , verhond.
Compact, adj. digt, vast.
Companion, s. mededeel-
hebber in eene zaak, deel-
genoot, makker,
Company, s. gezelschap,
compagnie (soldaten).
to Compare, y. a, vergelij-
ken,
to Compass, y. a. omgeven.
Compass, s. omvang, gren-
zen.
Compassion, s. medelijden.
Compassionate, adj. mede-
lijdend.
Compassionately, adv, uit
medelijden,
to Compel, v, a. tot iets
dwingen , noodzaken.
Competent, 'dóy gepast, be-
voegd.
Competition, s. medeaan-
zoek, aanspraak op gelij-
ke waarde, wedijvering,
mededinging; to stand in
competiton witb one, met
iemand wedijveren.
Competitor, diegene y. wel-
ke een aanzoek mededoet^
mededinger»
to Complain, y. n, (over
iets) klagen, zich (over
iets) beklagen.
Complaint, s. klagt, (be-
zwaar over iets).
Complete, tià'y volledig ,voU
kotnen.