Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
c.
197
digheid, ioe$iandy ver-
mogensstand,
Citi:^n, s. burger.
City, 8. stad,
City-Iife, 8. leven in eene
groote stad.
Civil, Siè]. burgerlijk, zedig y
hoffelijk, aardig, beleefd.
Civility» 9. beschaaf de, bur-
gerlijke toestand, ivelle-
vendheid, gemanierdheid.
to Civilize, v. a. beschaven.
Civilly, adv. beleefd.
Claim, 8. aanspraak, regt
op iets,
to Claim, v. a. aanspraak
op maken , eischen.
Clamour, s. geschreeuto.
to Clap, V. n. et n. klap-
pen , iels plotseling tot
iets anders doen naderen;
to clap the mouth to one's
ear, den mond aan ie-
mands oor leggen; to
clap together, ie zamen
slaan , zamenvoegen.
Cla«3, 8. klasse, {afdeeling
onder studerende jonge
lieden).
Clay, s. potaarde, leem.
Clean, ar)j. zuiver, vrij van
vuiligheid, rein,
to Clean, v, a. zuiveren,
reinigen.
Clear, adj. klaar, helder.
Clergyman, s. geestelijke.
Clerk, 8. schrijver.
Cleverness, ^.bekwaamheid,
Cliir, s. klip.
Clima'te, s. klimaat, luchts-
gestel,
to Climb, V. n. klimmen,
klauteren.
Cloak, 8. mantel, overrok.
Clock, 8. klok; two o'clock,
twee uur.
Close, 8. besluit.
to Close, V. a. et n, besluiten ,
eindigeji.
Close, adj. gesloten, digt ,
vast, naauw , nabij eene
andere zaak; to sit close,
digt hij elkander zitten.
Closely, adv. digt, nabij.
Closet, 8. klein geheim ver-
trek , kabinet.
Cloth, 8. (plur. clothes) in
U algemeen, al het goed
of laken ter bedekking ,
de kleeding, het tafella-
ken ; to take away tha
cloth, de tafel afnemen,
to Clothe , V. a. bekleeden.
Clothes, 8. pi. kleederen.
Cloud, 8. wolk.
to Cloud , V. a, omwolken.
Clown, 8. boer.
Coach, 8. koets.
Coachman , s. koetsier.
Coarse, adj. grof, slecht.
Coast, s. kust.
Cobbler, s schoenlapper.
Cock, 8 haan.
Cock-sparrow, s. (mannet*
jes) musch.
Cod, 8. bast, schil, kabel-
jaauw.
Coffee, s. koffij.
Coffin, 8. doodkist.
Cold, adj. koud.
Cold, 9. koude.
Colleague, 8. ambtgenoot,
to Collect, V. a. verzame»
len, bijeen brengen.
Collection, s. verzameling,
inzameling, collecte.
Collector, 8. verzamelaar.
Collision, s. botsing.
Colonel, 8. colonel.
Colossus, s colossus, stand-
beeld van ongomeene
grootte.
Colour, 8. kleur, verw.
Coloured, adj, gekleurd.