Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
196
C.
bevrachten , een werk op*
dragen, beschuldigen.
Chariot, s. wagen ^ rijtuig.
Charitable, adj. liefderijk ,
goedaardig.
Charity, s. weldadigheid,
milddadigheid, goedheid.
Charity-house, s, armhuis.
Charles, s. Karei,
Charm, s. bekoring, be-
koorlijkheid.
to Charm, bekoren.
Charming, adj. bekoorlijk,
innemend.
Charon , s. Charon, {de my-
thologische veerman naar
de benedenwereld),
Charondas, %,Charondas,{een
oud wetgever in Sicilië),
to Chase, v» z., jagen, ver-
jagen.
Chastity, s. kuischheid,
to Chat, V, n, praten, bab-
belen ; to chat away the
evening, den avond ver-
praten.
Cheap , adj. etadv. goedkoop.
to Cheapen, v. n. et a.Jt«-
gen, koopcn, naar den
prijs vragen.
to Cheat, v. a. bedriegen;
to cheat one out of an e-
state, iemand van een
goed berooven,
to Check, V. a. temmen , in
toom houden.
Cheek, s, wang.
Cheer, s. vrolijkheid, luim;
to be of good cheer, goeds
moeds of vrolijk zijn.
Cheerful, adj. vrolijk.
Cheeriulness, ^.vrolijkheid.
Cheese, s. kaas,
to Cherish, v, a. onderhou-
den , bewaren, koesteren,
aankweeken.
Chest, s. kist, kast, borst.
Chicken, s, [kuiken, jong
hoen,
to Chide, v. a. schelden,
berispen.
Chief, adj. voornaamste ,
voortreffelijkste in zijne
soort; the chief visier,
de grootvisier.
Chief, s. opperhoofd.
Chiefly, adv. voornamelijk,
bijzonder.
Child, 8, kind; {plur. chil-
dren); to be with child,
zwanger zijn.
Childhood, s. kindschheid.
Childish, adj. kinderachtig.
Chimney, s. schoorsteen,
haard; chimneycorner,
hoek van den haard.
Chine , s. ruggegraat, rugge-
streng y benedenste gedeel-
te van den rug eens diers,
de lendenen.
to Chirp, v. n. sjilpen.
Choice, s. keus.
Choir, s. koor, {een gezel-
schap zangers).
Choleric, adj. oploopend,
driftig, toornig.
• to Choose , {imp, chose,
part, chosen) v. a. et n.
kiezen, liever willen.
to Chop , V. a. et n. hap-
pen; to chop up, ophap-
pen.
Christ, 8. Christus.
Christendom, s. Christen-
dom, Ch ris tenheid.
Christian , s. Christen.
Christian, adj. Christelijk;
christian name, doopnaam.
Chrysalis, 9, pop {van een in-
sect).
to Chuse, zie to Choose.
Cinder, s. gloeijende kool.
Circle, s. kring.
Circumstance, s. omstan-