Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
c.
195
Cataract, 8* ioatorval,
• to Catch , (imp, en pari,
caught) V. a. etn. vangen^
betrappen , opvangen; to
catch at, grijpen naar ,
aangrijpen, grijpen.
to Cater, v. ii. voorraad van
levensmiddelen aanschaf"
fen ♦ provianderen, spijs
bezorgen,
Ca/erpiKar, 8. rups.
Catholic , adj. et8. Catholijk.
Cato, 8. Cato, (een beroemd
liomeiny Cicero*s en Ce-
sar'a tijdgenoot).
Cattle, 8. vee.
Cause, 8. oorzaak, proces ,
geding, regtsgeding.
Cavalier, s. ruiter, ridder»
Cavalry, 8. ruiterij.
Cave, 8. hol, groty spelonk.
toCease, v. n.eta. ophouden.
Ceiling, s. zoldering, pla-
fond,
to Celebrate, v. a. prijzen y
roemen y vieren.
Celebrated, adj. beroemd.
Cell, 8. cel, kloostercel.
Cellar, s. kelder,
Celtiberian, 8. Celtiberiêr,
(een oud Spaansch volk).
Cement, 8. kalk, stopverf.
Censorious, adj, bedilziek.
Censure, s. berisping,
to Censure, v, a. berispen.
Centurion, s. Centurion y
(een hoofdman over hon-
derd bij de Romeinen),
Century, s. eeuw.
Ceremonial, s. ceremonieel.
Ceremonious, adj. plegtig ,
met vele gebruiken ver-
bonden.
Ceremony, 8. plegtigheid.
Certain, adj. zeker, gewis;
a certain man , een zeker
man.
Certainly, adv. gewisselijk ,
zeker,
Chain, s. ketting.
to Chain, v. a. kluisteren ,
ketenen.
Chair, s. otoel; the papal
chair, depausselijkestoel.
Chaise, 8. chais.
Challenge, s. uitdaging,
to Challenge, v, sCf uitdagen
(tot den strijd).
Chamber, s. vertrek, kamer,
Chamber-hussar, 8. kamer-
huzaar.
Champaign, 8. Champagne-
wijn,
Champion , 8. strijder , vech-
ter,
Chan, 8. Chan, (Tartaarsch
vorst).
Change, i. geval, fortuin
chance, toevallig, iy^c-
<70?; games of chance, ha-
zardspelen , kansspelen,
to Chance, v. n. bij toeval ge-
beuren ; he chanced to
come, hij kwam toevallig.
Chancellor, s. kanselier.
Change, 8. verandering,
to Change, v. a. ein, veran-
deren y zich veranderen ^
to change for the better,
verbeteren,
to Chant, v. a. et n. zingen.
Chapel, 8. kapel,
Chaplet, t. krans.
Character, s. karakter, (de
persoonlijke hoedanighe»
den van een* mensch), goe-
de of kwade naam , waar-
in iemand staat, getui-
genis, leher.
Charge, 8. last, lading,
verzoek, hevel, aanval,
beschuldiging, klagt, uit-
gave y kosten,
to Charge, v. a. beladen.