Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
19^
C.
* Can, {imp, I Could) Awn-
nen.
Canada, s. Canada, (ceno
provincie in lioord-Ame-
rika).
Candle, 3. kaars.
Cane, s. riet, stok, stokje.
Canon, 8. kanon.
Canon-ball, s. kanonskogel.
Cannot, uit can en not za^
tnengesteld; I cannot, ik
kan niet.
Canoe, s. canoe, boomschuit-
je, {bootje der wilden).
Canopy, 8. sierlijk draag-
baar dak, verhemelte,
iroonhem el.
Capable, Oióy bekwaam, ge-
schikt {tot iets).
Capacity, s. bekwaamheid,
stand, toestand.
Cape , 8. uithoek , kaap,
Capital, 8. hoofdstad,
Capital, adj. voornaamste,
gewigtigste , grootste; ca-
pital city, hoofdstad,
Capitol, 8. Kapxtool, {een
groot publiek gebouw te
Home),
Captain, 8. kapitein.
Captive, eiatly gevangene.
Captivity, 8. getavgenschap.
Car, 8. kar, wagen.
Caravan, karavane^ {een
gezelschap reizigers in het
oonten).
Carcass t geraamte, dood
ligchaam.
Card, s. kaart, briefje,
Cardinal, s. kardinaal,
Cardinal, voornaamste,
gewigtigste; cardinal vir-
tues, hoofddeugden.
Care, s. zorg, zorgvuldig-
heid, behoedzaamheid ,
voorzigtigheid; to take
care of, voor iets zor-
gen; ook: zich voor iets
wachten,
to Care, v.n. zorgen, over
iets bekommerd zijn.
Careful, adj. zorgvuldig, vlij-
tig; to be careful, zorg
dragen.
Carefully, adv. zorgvuldig-
lijk.
Caress, s. liefkozing.
Carnivorous, adj. vleesch'
vretend.
to Carol, V. n, zingen.
Carriage, s. voertuig, wa-
gen , {w^txcendig) gedrag,
to Carry , v. a. dragen, lei-
den , brengen, wegbren-
gen; to carry one's self
erect, regtop gaan; to
carry off, wegvoeren; to
carry on, bevorderen,
Carthage , s, Carthago,^{eene
oude beroemde stad aan
de kust van Afrika); New
Carthage, I^ieuw Cartha-
go of Carthagena, {eene
van de Carthagers ge-
bouwde stad in Spanje),
Carthaginian , adj. Car-
thaagsch; s. Carthager,
to Carve, v. a. snijden, hou--
wen, graveren, (tw me-
taal of andere stoffen
beelden snijden).
Case, s. geval, gebeurte-
nis, gesteldheid eener
zaak; in case, in geval,
koker.
Casement, s. raam , venster.
Cassowary, s. casuaris ,{eo..
ne groote soort van vogels),
* to Cast, {imp, en part,
cast), v. a. werpen; to
cast off, afwerpen, ach-
terlaten, terug laten.
Castle, 8. kasteel.
Catalogue, s. lij%t.