Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
192
B.
Branch, ê. tak.
Branching, adj. in takken
verdeeld; branching head,
gewei van een hert, ge*
takt hoofd.
Brave, adj. braafs dappert
regtschapen.
Bravely, adv. dapper, braaf,
regtschapen.
to Bray, v. n. balken.
Breach, s.breukyovertreding»
Bread, 8. brood.
Breadth, s. breedte,
* to Break, (imp. broke/jorf,
broken) v. a. et n. bre-
ken , afbreken, vernielen,
verzwakken, ontzenuwen ;
to break down, afbre^
ken, aftrekken ; to break
in, eene inbreuk (op te/s)
doen; to break out, uit-
breken.
Breakfast, s, ontbijt.
to Breakfast, v. n. ontbijten.
Breakfasting, s. ontbijt.
Breast, 8. borst.
Breath, s. adem.
Breathless, adj. ademloos^
buiten adem.
Bred, part, van to Breed,
Breech, s. broek, achterste,
" to Breed, v. a. (imp, et
par/,bred), telen, voort-
planten, (up) opvoeden.
Breeding, s. opvoeding, on-
derwijs, leefwijs.
Brethren, plur. van brother,
broeders [eens genoot-
schaps, enz.),
to Bribe, v. a. omkoopen.
Bride, s. bruid.
Bridegroom, s. bruidegom.
Bridge, 8. brug.
Bridle, s. toom.
Bright, adj. helder, schitte»
rend,
Brightnoii, s. glans.
* to Bring, (imp. en part,
brought) v. a. brengen ,
voor het geregt brengen; to
bring ofT, uithelpen, red-
den; ook: brengen; to
bring over , overbrengen,
overhalen; to bring up,
opbrengen; to bringforth,
voortbrengen, te voor-
schijn brengen.
Brink, 8. rand.
Brisk, adj. levendig, vrolijk.
Broad, adj. breed.
Broken, part, van to break ,
breken, gebroken^
Brood, 8. gebroedsel.
Brook , 8. beek,
to Brook, T. a. verdragen,
verduren.
Broth, s. saus, sop, soep.
Brother» s. broeder.
Brown, adj, bruin,
Brundusium, s. Brundusium,
{stad en haven in Italië),
Brush, s. schuijer, penseel,
Brussels, 8. (de stad) Brussel,
Brutal, adj. onmenschelijk,
onbeschoft, wild, ruw.
Brutality, onbeschoftheid^
ruwheid.
Brutally, adv, onmensche-
lijk, wreed.
Brute, 8* redeloos dier.
Buffoonery ,8. poetsemakerij.
Bugle, 8. schitterende knoop,
glaskoraaltje,
to Build, y. a. bouwen.
Building, s. gebouw.
Bull, s. bul, stier.
Bulldog, s. {eene soort van
honden), bulhond.
Bulwark, s. bolwerk.
Bunch, ^.bogchel, bundel,
tros.
Bur, 8. klis.
Burden, 8. last.
Burgess, s. burger.