Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
190
B.
one's self, a. zich ge-
dragen.
Behaviour, 8. gedrag.
to Behead, v. a. onthoofden.
Behind, prep, achter,
* to Behold, v. a. {imp, be-
held, part, beheld)
aanschouwen ; behold , zie
daar.
Beholder, 8. aanschouwer.
Being, partic, van to be,
zijnde,
Bciug, 8. wezen, heslaan.
to Believe, v.a, et n, gelooven.
Bell, 8. klok, hel.
Belly, s. buik.
to Belong, v. n. toebehooren.
Beloved, ^xdybemind.geliefd.
Below, adv. et prep, bene-
den, lager,
to Bemoan, v. a. beklagen, be-
treuren.
Bench, s. hank.
* to Bend, {imp, et partic,
bent) v.a.fcujgew, spannen.
Beneath, prep, etadv. bene-
den.
Benefaction, 8. weldaad.
Benefactor, 3. weldoener.
Beneficence, s, weldadig-
heid.
Benefit, s. weldaad.
Benevolent, adj. weldadigy
milddadig,
to Benumb, v. a. doen ver-
stijven.
Benumbed, adj. verstijfd.
to Bequeath, v. a. {bij testa-
ment) vermaken.
* to Beseech, v. a. (imp,
et part, besought) hidden y
verzoeken.
Besides, prep, buiten y he-
halve ; adv. buitendien,
bovendien,
to Besiege, v. a, belegeren»
Besieger, a. belegeraar.
Best, adj. et adv. (en welde
superlativus van good C7»
well) bestey grootste.
to Bestow, v, a. geven, me-
dedeelen, aanwenden , te
koste leggen.
Betimes, üiiw,hij tijdsy ras,
vroeg,
to Betrny , v. a. verraden ,
ontdekken, {door heime-
lijke middelen iemand
eenig) kwaad toevoegen.
to Betroth, t. a. verloven.
Better, adj. (comp. van good
en well) heter.
Between, Betwixt, prep,
tusschen,
to Beware, v. n. zich wach-
ten, zich in acht ne^nen.
Beyond, prep, aan gene
zijde van, buiten den
werkkring.
* to Bid, {imp, bade, part,
bid,) V. a. bieden y bid-
den y uitnoodigen, beve-
len y (bijwijze van groet)
toewenschen; to bid fare-
well , vaarwel zeggen,
afscheid nemen.
Big, adj. grooty dik, sterk.
Bill, s. beky beschreven stuk
papier , briefje , reke-
ning.
* to Bind, (imp. en part,
bound) v. a. hinden, kluis-
teren y verpligten.
Bird , 8. vogel.
Birth, s, geboorte.
Bishop, s. bisschop.
Bit, 8. beety stukje,
* to Bite (imp, en part, bit)
V. a. bijten.
Bitter, fid'], bitter y onvrien-
delijk.
Bitterness, 8. bitterheid.
Black, adj. zwart,
Black*robcd, adj. sxoartge-