Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
B.
• to Awake, v. a. (imp.
awoke), toahker toorden ;
n. ontwaken.
Awake, adj. wakker,
to Awaken, v. a. wekken,
wakker maken.
Aware, ^Ayverdachty op zijne
hoede; he was not aware of
it, hij voorzag het niet,
hij verwachtte het niet.
Away, adv. weg.
Awe, 8. vreesy eerbied^ ont-
zag.
to Awo, V. a. met eerbied
vervullen.
Awful, adj. eerwaardigy hui»
veringwekkendy plegtig.
Awhile, adv. cenepoos» een'
tijd lang.
Awkward, adj, ongeschikty
lomp.
Awkwardly, adv. ongeschikty
lomp.
Awkwardness, s. ongeschikt-
heid y lompheid;
Ay, adv.jo, (in plaats van
het gewone yes.)
B.
Babe, 8» klein kind.
Babyion, s. Bahely (eene oude
hoofdstad van het Baby-
lonische rijk).
Babylonian, 8. Babylonier,
inwoner van Babel,
Back, s. rug; adv. tervg.
Backside , 8. achterste , aat'5.
Bacon, 8. spek.
Bacon, s. Bacony (kanselier
van Engeland onder ko-
ningin Elizabeth),
f^didyd^dykwaadaardigyslecht.
Bag, 8. zaky beurs.
Bagdad, 8. Bagdady (eene
groote stad in Aziatisch
Turkije, eertijds de hoofd-
stad van het Arabische
rijk).
Baker, 8. bakker,
Bald, adj. kaal; bald man,
kaalkop,
Bali, s. bal y kogel^ hal y
danspartij.
to Banish, y, a. verbannen.
Bank, s. oever.
Banker, s. bankier.
Bankrupt, 8. bankeroetier.
Banquet, s. gastmaal.
Bar, 8. heky (de in eene
regtzaalafgesloteneplaatsy
waar zich de regter be-
vindt j) balie.
Barbadian, adj. Barbadisch,
(uit het eiland Barbados),
Barbadoes, s. Barbados y (een
Engelsch eiland in de
Westindiën).
Barbarian, s. barbaar.
Barbarism, a.barbaarschheid,
wildheidyOnbeschaafdheid,
Barbarity, s. wreedheid.
Barbarous, adj. wild, rwtc,
onmenschelijk , wreed.
Barbarously, adv. wreed y
wreedaardig.
Barber, s. barbier , baarde
scheerder.
Barcelona, s. Barcelona,
(eene stad in Spanje),
Bare, adj. naakt; bare-foot-
ed, blootsvoets.
Bargain, s. handel, koop;mio
the bargain, den koop toe,
to Bark, t. n. blaffen.
Barking, a. blaffeny geblaf.
Barley, s. garst, gerst.
Barn, s. schuur.
Barrel, s. vat.
Barren, adj. onvruchtbaar.
Base, adj. laagy verachte»
lijk.
Baseness, s« laagheid,
Bason, s, bekken.