Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
186
A.
Armed, adj. geicapend»
Armenia, s. Armenië (een
land in .4sië).
Armour, s. wapenrusting.
Arms , 8. pi. wapenen.
Army, s. armee , heir y leger.
Around, adv. rondov^y in
het rond,
to Arraign, v. a. beschuldi-
gen.
Array, s. rij, orde^ (hijzonder
in den oorlogy) slagorde;
drawn out in array, in
slagorde geschaard.
Arose , imp. Zie to Arise.
Arrival, s. aankomst,
to Arrive, v, n. aankomen y
bereiken y geraken.
Arrogance, s. trotschheidy
hoogmoed.
Arrow , s. pijl.
Art, s. kunst.
Art (thou), gij zijt.
Artful, adj. kunstig, listig,
snedig.
Artfully, adv. kunstig^ listig.
Article, s. artikel, punt y
voorwaarde y bepaling.
to Articulate, r. s. duide-
lijk , verstaanbaar spre-
ken , uitspreken.
Artificial, ndj. kunstig.
Artisan, s. kunstenaary hand-
werksman.
Artist, 8. kunstenaar.
As, conj.a^s, (voornamelijk
bij vergelijkingen, waar
het ook dubbel staat en den
eersten keer door zoo
vertaald wordt:) as much
as, etc. zoo veel als; ns fast
as he could, zoo spoedig als
hij konde; as often,^re» zoo
dikwijls; as if, alsof,
hoe; as for , as to , ten
aanzien van; ter bepa-
ling van den tijd: toen ,
als , daar , dewijl, ver-
mits; so as, zoo dat,
to Ascend, v.a.etn.o/jft/m-
men.
to Ascribe, v. a. toeschrijven.
Ashamed, adj. beschaamd; to
be ashamed, jstcA schamen.
Ashes, s. pi. asch.
Ashore , adv. aan den oever.
Aside , adv. ter zijde,
to Ask , V. a. vragen ,
eischeny begeeren.
Asleep, adv. slapende.
Aspect, s. uiterlijke gedaan-
te y hliky gelaat.
to Asperse, v, a. kwaad
van, ,. spreken, lasteren.
Ass, s. ezel.
to Assault, v. a, (vijandelijk)
aantasten , aantallen ,
bestormen.
to Assemble, v. a. verza-
melen; v. n. bijeen ko-
men, vergaderen.
Assembly , s. vergadering,
gezelschap.
Assent, s. goedkeuring.
to Assent, v. n. goedkeuren,
instemmen,
to Assert, v. a. beweren y
verzekeren.
Assiduity, s. aanhoudende
vlijty onvermoeidheid.
Assiduous, adj. aanhoudend,
onvermoeid,
to Assign, V. a. vaststellen,
bepalen, aanwijzen; to
assign a reason, eenen
grond opgeven,
to Assist, V. a. bijstaan y
helpen.
Assistance, s. hulpy onder^
steuning.
Assistant, s. helpery gelei-
der.
Associate , s. deelnemer,
deelgenoot.