Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
A.
185
ieder, roomamelijk met
one. Voor den comparative
heteekent het X een weinig;
any longer, iets, een wei-
nig langer.
Apartment, 8. vertrek , reeks
van vertrekken,
to Apologize , Y. n, veront-
schuldigingen bijbrengen,
verdedigen.
Apparently , adv. oogen-
schijnlijk, waarschijnlijk.
Apparition, n, verschijning,
spook.
Appeal, 8. appèl, beroeping
op eene hoogere regtbank,
to Appear, v. n. verschij-
nen , zich laten zien, zigt'
baar worden, schijnen,
voorkomen , toeschijnen.
Appearance, 8. verschijning,
schijn, uiterlijk aanzien;
to make one'sappearance»
verschijnen,
toAppease, v.di.doenbedaren,
versoenen, bevredigen.
Appetite, s. begeertey ap-
petijt , eetlust,
to Applaud, y. a. zijne goed-
keuring betuigen, toe-
juichen.
Applause, s. handgeklap (ton
teeken van goedkeuring),
toejuiching; a thunder of
applause, eene luide toe-
juiching.
Apple, 8. appel,
Application, s. ingespannen-
heid, vlijt, naarstigheid»
to Apply, V. a. toepassen,
(van de eene zaak op de att-
dere); v, n. zich {tot ie-
mand) wenden, zich (op
iets) toeleggen, zich be-
vlijtigen,
to Appoint, V, a, benoe-
men.
Appointment, ver ordening,
bestelling, afspraak,
to Apprehend, y. a, vatten,
betrappen, gevangen ne*
men, vreezen, duchten.
Apprehension, s. bevatting,
vrees.
to Apprize, v. a. berigten, be-
kendmaken, onderrigten,
to Approach, v. a. et n. nade-
ren.
Approach, nadering.
Approbation, s. goedkeuring»
to Approve, v. a. goedkeuren.
Apt, adj. gepast, geschikt.
Arabia, Arabië, (een land
in Azië,)
Arabian, 8. Arabier,
Arabic, adj. Arabisch*
Arch, adj. eerste of voor-
naamste in zijne soort;
arch rogue, aartsschelms
Archbishop, 8. aartsbisschop.
Archer, s. boogschutter.
Architect, s. bouwmeester»
Ardent, adj. heet, vurig.
Arduous, didy zwaar, moei»
jelijk.
Are, het meervoud in den
tegenwoordigen tijd van to
be, (we, you, they are,
wij z^n, gijzijt, zij zijn,)
Area, s. opene vlakte, ren-
baan, vechtplaats, strijd-
perk,
to Argue, v. a. etn. gronden
aanvoeren, redeneren»
Argument, 8. grond, bewijs,
grondregel.
Argumentation, s. bewijzen.
Argumentative, adj. redene-
rend, bewijzend.
* to Arise , v. n. (imperf.
arose, part, arisen,) op-
staan, ontstaan.
Arm, s. arm»
to Arm, v. a, wapenen,
13